Hoppa till huvudinnehåll

Idrottspolitiskt program

Idrottspolitiska programmet ska ge stöd och vägledning för kommunens olika nämnder i deras arbete med idrottsverksamhet. Programmet ska göra det tydligt för alla vad kommunen gör för idrotten, och vilken utveckling man vill se.

Dokumenttyp: Program
Antaget: 2018-06-19
Giltighetstid: Tills vidare.

Senast uppdaterad den 18 september 2023