Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Klimatanpassningsprogram 2018-2021

Avsikten med Klimatanpassningsprogrammet är att skapa en helhetsbild över risker kopplade till redan pågående klimatförändringar och klimatförändringar som inte kommer att kunna undvikas inom kommunen. Syftet är också att peka ut långsiktiga inriktningar och strategier med prioritering av särskilda utvecklingsinsatser för att anpassa kommunens verksamhet för att hantera dessa risker.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Antagen 2018-09-25 §219
Giltighetstid: 2021-12-31

Senast uppdaterad den 10 december 2019