Klimatanpassningsprogram 2018-2021

Avsikten med Klimatanpassningsprogrammet är att skapa en helhetsbild över risker kopplade till redan pågående klimatförändringar och klimatförändringar som inte kommer att kunna undvikas inom kommunen. Syftet är också att peka ut långsiktiga inriktningar och strategier med prioritering av särskilda utvecklingsinsatser för att anpassa kommunens verksamhet för att hantera dessa risker.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige
Status: Antagen 2018-09-25 §219
Giltighetstid: 2021-12-31

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 december 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.