Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kompetensförsörjningsprogram

Kompetensförsörjningsprogrammet visar på vikten och styrkan av att ha ett gemensamt helhetstänk kring kommunens kompetensförsörjning i ett längre perspektiv. Programmet förtydligar och fördjupar innehållet i Majoritetens politiska program och kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån ett personalpolitiskt perspektiv.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2019–02-26 §60
Giltighetstid: Tills vidare

Senast uppdaterad den 12 mars 2019