Kompetensförsörjningsprogram

Kompetensförsörjningsprogrammet visar på vikten och styrkan av att ha ett gemensamt helhetstänk kring kommunens kompetensförsörjning i ett längre perspektiv. Programmet förtydligar och fördjupar innehållet i Majoritetens politiska program och kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån ett personalpolitiskt perspektiv.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2015-04-28
Giltighetstid: 2015-2025

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017