Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn

Programmet utgår från en grundsyn att samhället organiseras i tre sektorer; den offentliga sektorn, den idéburna sektorn och näringslivet. För kommunens utveckling är det avgörande att de tre sektorerna samarbetar med varandra. Den idéburna sektorn är betydelsefull för både samhället och för den enskilda människan.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2012-06-12
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 17 februari 2017