Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn

Programmet utgår från en grundsyn att samhället organiseras i tre sektorer; den offentliga sektorn, den idéburna sektorn och näringslivet. För kommunens utveckling är det avgörande att de tre sektorerna samarbetar med varandra. Den idéburna sektorn är betydelsefull för både samhället och för den enskilda människan.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2012-06-12
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.