Huvudreglemente för Linköpings kommuns nämnder

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för alla kommunens nämnder. För varje nämnd finns även ett särskilt reglemente.


Reglementet är antaget och träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med 31 december 2018.

Reglemente som träder i kraft från och med 1 januari 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 december 2018