Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

Kommunstyrelsen antog 2018-10-23, § 386, riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Senast uppdaterad den 21 april 2020