Mobilitetsstöd (för färdtjänst) - Regler för anpassning av privata bilar

Mobilitetsstöd avser bidrag till anpassning av bil. Med anpassning avses åtgärder av teknisk natur där man med ombyggnad eller komplettering av fordonets utrustning möjliggör för brukaren att själv köra, alternativt utnyttja, fordonet.

Antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.