Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mobilitetsstöd (för färdtjänst) - Regler för anpassning av privata bilar

Mobilitetsstöd avser bidrag till anpassning av bil. Med anpassning avses åtgärder av teknisk natur där man med ombyggnad eller komplettering av fordonets utrustning möjliggör för brukaren att själv köra, alternativt utnyttja, fordonet.

Antagen i Kommunfullmäktige 2015-12-08

Senast uppdaterad den 1 juni 2017