Regler för hantering av lokaler

Lokalanskaffning och lokalförändring måste omfattas av ett gemensamt regelsystem.

Dessa regler gäller för nämnder, styrelser, verksamheter och resultatenheter samt bolag såväl som byggherrar och hyresvärdar som utförare av kommunal verksamhet.

Reglerna är antagna den 30 januari 1996 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.