Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Regler för hantering av lokaler

Lokalanskaffning och lokalförändring måste omfattas av ett gemensamt regelsystem.

Dessa regler gäller för nämnder, styrelser, verksamheter och resultatenheter samt bolag såväl som byggherrar och hyresvärdar som utförare av kommunal verksamhet.

Reglerna är antagna den 30 januari 1996 och gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad den 1 juni 2017