Alkoholpolitiska riktlinjer

För att tydliggöra vad som förväntas av den som söker eller redan har ett serveringstillstånd har Linköpings kommun antagit dessa riktlinjer.

Dokumentet innehåller riktlinjer för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen.

Riktlinjen är antagen den 29 maj 2013 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 maj 2016

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.