Idéburet offentligt partnerskap, riktlinje

Syftet med dessa riktlinjer, Idéburet offentligt partnerskap, är att ge politiker och tjänstemän i Linköpings kommun ett fullgott stöd att kunna sluta avtal med civilsamhällets organisationer för tjänster som avser social välfärd.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen
Status: Antaget 2017-01-17 §29
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2017