Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap

Syftet med dessa riktlinjer, Idéburet offentligt partnerskap, är att ge politiker och tjänstemän i Linköpings kommun ett fullgott stöd att kunna sluta avtal med civilsamhällets organisationer för tjänster som avser social välfärd.

Senast uppdaterad den 17 juni 2020