Parkering i planering och bygglov

Kommunen har ett övergripande ansvar för planeringen av parkeringar. Det är däremot fastighetsägarna som har ansvaret att sedan anordna parkeringarna i nya områden.

Kommunen anger i planeringen vilket parkeringsbehov som ska tillgodoses i respektive planområde och hur detta kan ske.

Riktlinjen är antagen i samhällsbyggnadsnämnden den 15 februari 2012 och i bygg- och miljönämnden den 16 februari 2012.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 november 2016

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.