Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Parkering i planering och bygglov

Kommunen har ett övergripande ansvar för planeringen av parkeringar. Det är däremot fastighetsägarna som har ansvaret att sedan anordna parkeringarna i nya områden.

Kommunen anger i planeringen vilket parkeringsbehov som ska tillgodoses i respektive planområde och hur detta kan ske.

Riktlinjen är antagen i samhällsbyggnadsnämnden den 15 februari 2012 och i bygg- och miljönämnden den 16 februari 2012.

Senast uppdaterad den 30 november 2016