Riktlinje för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke

Linköpings kommuns riktlinje för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom kommunen. Riktlinjen visar på vikten och styrkan av att ha ett gemensamt helhetstänkande för hur kommunen ska bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, på kort och lång sikt.

Riktlinjen är antagen den 23 augusti 2016 och gäller tillsvidare.

Riktlinjen förtydligar och fördjupar innehållet i Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 januari 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.