Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap

Mål och riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap under mandatperioden 2019–2022, samt planerade åtgärder kopplade till detta.

Status: 2019-09-17, § 282
Giltighetstid: 2019-2022

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.