Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap

Mål och riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap under mandatperioden 2019–2022, samt planerade åtgärder kopplade till detta.

Status: 2019-09-17, § 282
Giltighetstid: 2019-2022

Senast uppdaterad den 24 januari 2020