Riktlinjer för anstånd med inlämning av redovisning

Riktlinjen är fastställd med anledning av att tjänstemän vid överförmyndarenheten ska kunna göra en rättssäker och enhetlig bedömning av i vilka fall det kan vara aktuellt att ge en ställföreträdare anstånd med inlämning av redovisning.

Riktlinjen är antagen den 26 maj 2011 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016