Riktlinjer för arbetsmarknad och integration

Riktlinjerna anger Linköping kommuns viljeriktning för hur arbetet med arbetsmarknadsinriktade insatser och integration av kommuninvånare i utanförskap ska stärkas. De syftar även till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna i kommunen.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 §414, bildningsnämnd
Status: 2018-08-28
Giltighetstid: Tills vidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 november 2018

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.