Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för arbetsmarknad och integration

Riktlinjerna anger Linköping kommuns viljeriktning för hur arbetet med arbetsmarknadsinriktade insatser och integration av kommuninvånare i utanförskap ska stärkas. De syftar även till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna i kommunen.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 §414, bildningsnämnd
Status: 2018-08-28
Giltighetstid: Tills vidare

Senast uppdaterad den 28 november 2018