Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för arvode och ersättning till god man för ensamkommande barn

Arvode och ersättning till god man för ensamkommande barn regleras i dessa riktlinjer.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Överförmyndarnämnden
Status: Beslut 2018-12-20
Giltighetstid: Tills vidare

Senast uppdaterad den 11 februari 2019