Riktlinjer för digitala kommunikationskanaler

Riktlinjer för Linköpings kommuns digitala kommunikationskanaler linkoping.se, Linköping Play, Linweb samt sociala medier

Kommuner möter allt oftare sina målgrupper i olika sammanhang på internet. I och med att människor dagligen, i sitt arbete och på sin fritid tillbringar allt större del av sin tid där så skapar det förväntningar att vi som kommun också ska finnas synlig och aktiv som en av alla aktörer. Linköpings kommun strävar efter att hela tiden vara transparent och öka servicen och nyttan för sina målgrupper. Det är målgruppernas behov som styr val av kommunikationskanaler och hur vi som kommun agerar där.

Antagen i Kommunstyrelsen 2016-06-14

Giltighetstid: 2016-06-14-2018-06-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juli 2016