Riktlinjer för inköp och upphandling i Linköpings kommun

Denna riktlinje syftar till att konkretisera policyn. Den fastställer även hur upphandling och inköp ska genomföras inom Linköpings kommun och klargör ansvarsfördelningen inom upphandlings- och inköpsprocessen.

Det finns även rutiner för inköp och upphandling samt direktupphandlingsriktlinjer fastställda på tjänstemannanivå.

Riktlinjen är antagen 2016-11-22 av Kommunstyrelsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 november 2016

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.