Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för inköp och upphandling i Linköpings kommun

Denna riktlinje syftar till att konkretisera policyn. Den fastställer även hur upphandling och inköp ska genomföras inom Linköpings kommun och klargör ansvarsfördelningen inom upphandlings- och inköpsprocessen.

Det finns även rutiner för inköp och upphandling samt direktupphandlingsriktlinjer fastställda på tjänstemannanivå.

Riktlinjen är antagen 2016-11-22 av Kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad den 30 november 2016