Riktlinjer för kommunens personaltidning

Kommunens personaltidning ska utgöra personalens forum för kunskaps- och meningsutbyte och vara en viktig kommunikationskanal.

Riktlinjerna för kommunens personaltidning har utarbetats utifrån fastställd kommunikationspolicy.

Riktlinjen är antagen den 4 mars 2008 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016