Riktlinjer för kommunens personaltidning

Kommunens personaltidning ska utgöra personalens forum för kunskaps- och meningsutbyte och vara en viktig kommunikationskanal.

Riktlinjerna för kommunens personaltidning har utarbetats utifrån fastställd kommunikationspolicy.

Riktlinjen är antagen den 4 mars 2008 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.