Riktlinjer för offentliga möten som organiseras av Linköpings kommun

Nedanstående riktlinjer syftar till att skapa goda förutsättningar för en dialog mellan kommunen och dess invånare, så att kommunen kan föra ut sitt budskap och att all-mänheten kan medverka och framföra sina synpunkter.

Riktlinjerna är att betrakta som en checklista, som man bör gå igenom när man planerar någon sorts offentligt möte.

Riktlinjen är antagen den 8 september 2009 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.