Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för offentliga möten som organiseras av Linköpings kommun

Nedanstående riktlinjer syftar till att skapa goda förutsättningar för en dialog mellan kommunen och dess invånare, så att kommunen kan föra ut sitt budskap och att all-mänheten kan medverka och framföra sina synpunkter.

Riktlinjerna är att betrakta som en checklista, som man bör gå igenom när man planerar någon sorts offentligt möte.

Riktlinjen är antagen den 8 september 2009 och gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad den 23 maj 2016