Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studentstrategi

Denna strategi är framtagen med utgångspunkt att studenterna betraktas som en särskild målgrupp. Studenterna är dock ingen homogen grupp utan har olika bakgrund och förutsättningar, åldrar och intressen, precis som kommuninvånarna i övrigt. Den enda skillnaden är att de studerar vid LiU och har en lägre genomsnittsålder.

Strategin ska utgöra ett komplement till planer och program som omfattar alla kommuninvånare, till exempel översiktsplaner, trafikplaner, eventstrategi, näringslivsstrategi, bostadsförsörjningsprogram. I framtagandet av dessa utgör ofta studenterna, via studentkårerna, en särskilt viktig dialogpartner.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-06-20 §323
Giltighetstid: Tills vidare

Senast uppdaterad den 18 september 2017