Hoppa till huvudinnehåll

Avfallstaxa - avgifter för insamling av hushållsavfall

Översikt avgifter för insamling av hushållsavfall.

Översikt avgifter för insamling av hushållsavfall, gäller från och med 2023-01-01.

Beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-06, § 469.

Senast uppdaterad den 28 december 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: