Hoppa till huvudinnehåll

Avfallstaxa - avgifter för insamling av hushållsavfall

Översikt avgifter för insamling av hushållsavfall 2022-01-01.

Beslutad av kommunfullmäktige 2021-12-07, § 520.

Senast uppdaterad den 27 december 2021