Hoppa till huvudinnehåll

Justering av avgifter LSS

Avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning.

Senast uppdaterad den 26 september 2019