Justering av avgifter LSS

Avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 januari 2017