Plan- och bygglovstaxa

I dokumentet står det vilken avgift som tas ut för ärenden inom bygg- och
miljönämndens och teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Taxan
omfattar även avgift för kopior.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 maj 2016