Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Plan- och bygglovstaxa

I dokumentet står det vilken avgift som tas ut för ärenden inom bygg- och
miljönämndens och teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Taxan
omfattar även avgift för kopior.

Senast uppdaterad den 20 januari 2020