Hoppa till huvudinnehåll

Basområden arbetslöshet

Hur hög arbetslösheten är varierar mycket mellan olika delar av Linköpings kommun. Vidingsjö nordväst, Ektuna och Vidingsjö sydväst är exempel på basområden med låg arbetslöshet.

Innerstaden nordost tillhör de basområden där arbetslösheten minskade mellan 2021 och 2022. I mars 2022 uppgick den summerade arbetslösheten till 5,3 procent, vilket var 1,3 procentenheter lägre än ett år tidigare. Den öppna arbetslösheten uppgick i mars 2022 till 2,1 procent för de boende i Innerstaden nordost, motsvarande nivå var 1,9 procent för de inrikes födda och 2,7 procent för de utrikes födda.

 

Det varierar mycket mellan olika delar av kommunen hur hög arbetslöshet det är i området. Områden med hög arbetslöshet är exempelvis Stångebro östra, Rosendal, Sörgården och Nygård. Ofta är arbetslösheten låg på landsbygden, men det finns undantag. Exempelvis i Vreta, Ekängen glesbygd och Bestorp norra glesbygd. Basområden inne i staden med låg arbetslöshet är exempelvis Vidingsjö nordväst, Tinneröhöjden, Hagaberg, Gamla Ramshäll, Skonberga, Hjulsbro östra och Möjetorp.

Senast uppdaterad den 13 maj 2022