Basområden arbetslöshet

Hur hög arbetslösheten är varierar mycket mellan olika delar av Linköpings kommun. Vidingsjö nordväst, Ektuna och Vidingsjö sydväst är exempel på basområden med låg arbetslöshet.

Innerstaden nordost tillhör de basområden där arbetslösheten ökade mellan 2019 och 2020. I mars 2020 uppgick den summerade arbetslösheten till 6,0 procent, vilket var 0,7 procentenheter högre än ett år tidigare. Arbetslösheten är dock fortfarande betydligt lägre än vad den var i mars 2010, då 7,3 procent av befolkningen i åldern 18-64 år var arbetslösa i basområdet. Den öppna arbetslösheten uppgick i mars 2020 till 3,3 procent för de boende i Innerstaden nordost, motsvarande nivå var 2,9 procent för de inrikes födda och 4,8 procent för de utrikes födda.

 

Det varierar mycket mellan olika delar av kommunen hur hög arbetslöshet det är i området. Områden med hög arbetslöshet är exempelvis Stångebro östra, Rosendal, Sörgården och Nygård. Ofta är arbetslösheten låg på landsbygden, men det finns undantag. Exempelvis i Vreta, Ekholmen glesbygd och Bestorp norra glesbygd. Basområden inne i staden med låg arbetslöshet är exempelvis Vidingsjö nordväst, Tinneröhöjden, Hagaberg, Gamla Ramshäll, Skonberga, Hjulsbro östra och Möjetorp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 april 2020