Basområden

Linköpings kommun består av ungefär 200 basområden som utgör delar av kommunens stadsdelar och tätorter. De största basområdena i kommunen är Sörgården med 4 792 invånare, Alsätter västra med 4 294 invånare och Slestad med 3 603 invånare.

De största basområdena i Linköpings kommun är Sörgården och Alsätter västra som båda har över 4 000 invånare. Därefter följer Slestad, Nygård, T1, Änggården, Gamla Gottfridsberg, Nedre Vasastaden och Innerstaden nordost som samtliga har mer än 3 000 invånare. Vid sekelskiftet var Alsätter västra och T1 de största basområdena. Alsätter västra var 2018 fortfarande det basområde där det bodde flest män.

Basområdena utgör delar av stadsdelar och benämns i statistiska sammanhang ofta för Nyko 4.

I ovanstående diagram presenteras åldersstrukturen i kommunens basområden. I exempelvis Innerstaden nordost med 3 007 invånare var 390 av dem som bodde i området 2018 i åldern 25-29 år.

I ovanstående karta visas den procentuella fördelningen för olika åldersgrupper i kommunens basområden. För exempelvis åldersgruppen 5-9 år är det tydligt att andelen barn i den åldern är lägst i de centrala delarna av kommunen. Hög andel i åldern 5-9 år finns det exempelvis i Ullstämma södra, Harvestad, Ekängen, Kränge och Bestorp norra glesbygd.

I detta funktionellt åldersindelade diagram visas exempelvis att i basområdet Innerstaden nordost ökade antalet skolbarn i åldern 6-15 år mellan 2005 och 2018 med 58 barn. Antalet yngre pensionärer i åldern 65-79 år ökade under den nämnda perioden med 145 personer i basområdet samtidigt som antalet äldre pensionärer över 80 år minskade med 18 personer.

De basområden där det finns flest barn i skolåldern 6-15 år är Sörgården, Slestad, Änggården och Västerberga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 oktober 2019