Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar bilinnehav

Den stadsdel där antalet personbilar per 1000 invånare är högst är Jägarvallen med över 500 bilar per 1000 invånare. I de centrala delarna av staden Linköping uppgår antalet bilar per 1000 invånare däremot till endast 280. Av tätorterna i kommunen finns det flest antal bilar per invånare i Rappestad med närmare 600 bilar per 1000 invånare.

I Innerstaden har det under de senaste 15 åren inte varit färre antal bilar per 1000 invånare än 2018 och 2019. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet bilar per 1000 invånare från 288 till 280 bilar för att därefter vara oförändrat mellan 2018 och 2019. I Innerstaden finns det ungefär 1 100 fler hushåll som inte har någon bil än de hushåll som har minst en bil.

Notera att de redovisade uppgifterna för familjer/hushåll avser "statistikfamiljer" 2004 till 2015, respektive hushåll från 2016 och framåt.

Generellt finns det fler bilar per 1000 invånare på landsbygden än i tätorterna. De tätorter där det finns flest bilar i förhållande till folkmängden är Rappestad, Askeby, Gistad, Västerlösa och Sjögestad. Bland stadsdelarna finns det flest bilar i förhållande till folkmängden i Jägarvallen och Tornby. Ett genomgående mönster för de nämnda områdena är att de har förhållandevis få invånare. Bland de stadsdelar som har minst antal bilar per 1000 invånare finns Västra Valla och Ryd, stadsdelar i närheten av universitetet och där det bor mycket studenter. I övrigt finns det ganska få bilar i förhållande till stadsdelarnas storlek i Skäggetorp, Östra Valla och Berga.

Det område där det finns flest bilar är tätorten Ljungsbro med 3 196 personbilar registrerade på fysiska personer, närmast därefter följer Innerstaden med 3 169 personbilar.

De enskilda landsbygdsområdena särredovisas inte före 2004.

Antalet bilar i Innerstaden har minskat med drygt 120 stycken under de senaste tre åren och som en konskevens därav finns det inte längre i antal flest bilar i Innerstaden. Den långsiktiga trenden har dock sedan mitten av 1980-talet varit att antalet bilar tillhörande de boende i Innerstaden ökar. I Berga och Ryd däremot fanns det däremot i början av 1970-talet betydligt fler bilar än i dag och Skäggetorp hade sin topp i mitten av 1970-talet och genom hela 1980-talet var Skäggetorp den stadsdel där det fanns flest bilar.

I Ljungsbro, där det i dag finns flest bilar, har antalet bilar ökat i stort sett kontinuerligt sedan början av 1970-talet.
 

Bland de områden i kommunen där de boende har längst körsträcka i genomsnitt per hushåll under ett år finns omlanden runt tätorterna Rappestad, Västerlösa, Ulrika, Askeby, Brokind, Nykil och Gistad. Landsbygdområden som i samtliga fall ligger nära kommungränsen.

Senast uppdaterad den 15 maj 2020