Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar bilinnehav

Den stadsdel där antalet personbilar per 1000 invånare är högst är Jägarvallen med drygt 500 bilar per 1000 invånare. I de centrala delarna av staden Linköping uppgår antalet bilar per 1000 invånare däremot endast till drygt 280. Av tätorterna i kommunen finns det flest antal bilar per invånare i Rappestad med närmare 600 bilar per 1000 invånare.

Efter ett par år med ett minskat antal bilar i förhållande till folkmängden har antalet bilar ökat på nytt i Innerstaden under 2020 och 2021. Mellan 2017 och 2019 minskade antalet bilar per 1000 invånare från 288 till 280 bilar, för att sedan öka till 286 bilar per 1000 invånare 2021. I Innerstaden finns det ungefär 1 100 fler hushåll som inte har någon bil än de hushåll som har minst en bil.

Notera att de redovisade uppgifterna för familjer/hushåll avser "statistikfamiljer" 2004 till 2015, respektive hushåll från 2016 och framåt.

Generellt finns det fler bilar per 1000 invånare på landsbygden än i tätorterna. De tätorter där det finns flest bilar i förhållande till folkmängden är Rappestad, Askeby, Gistad, Västerlösa och Sjögestad. Bland stadsdelarna finns det flest bilar i förhållande till folkmängden i Jägarvallen och Tornby. Ett genomgående mönster för de nämnda områdena är att de har förhållandevis få invånare. Bland de stadsdelar som har minst antal bilar per 1000 invånare finns Västra Valla och Ryd, stadsdelar i närheten av universitetet och där det bor mycket studenter. I övrigt finns det ganska få bilar i förhållande till stadsdelarnas storlek i Skäggetorp, Östra Valla och Berga.

Det område där det finns flest bilar är stadsdelen Innerstaden med 3 312 personbilar registrerade på fysiska personer, närmast därefter följer tätorten Ljungsbro med 3 274 med personbilar.

De enskilda landsbygdsområdena särredovisas inte före 2004.

Antalet bilar i Innerstaden ökade med närmare 70 stycken mellan 2020 och 2021. Åren närmast dessförinnan minskade dock antalet bilar och som en konskevens därav fanns det tillfälligt under ett par år inte flest bilar i Innerstaden. Den långsiktiga trenden har dock sedan mitten av 1980-talet varit att antalet bilar tillhörande de boende i Innerstaden har ökat. I Berga och Ryd däremot fanns det däremot i början av 1970-talet betydligt fler bilar än i dag och Skäggetorp hade sin topp i mitten av 1970-talet och genom hela 1980-talet var Skäggetorp den stadsdel där det fanns flest bilar.

I Ljungsbro, där det mellan 2018 och 2020 fanns flest bilar, har antalet bilar ökat i stort sett kontinuerligt sedan början av 1970-talet.
 

Bland de områden i kommunen där de boende har längst körsträcka i genomsnitt per hushåll under ett år finns omlanden runt tätorterna Rappestad, Västerlösa, Ulrika, Askeby, Brokind, Nykil och Gistad. Landsbygdområden som i samtliga fall ligger nära kommungränsen.

Senast uppdaterad den 31 oktober 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: