Basområden

De basområden i Linköpings kommun där det finns flest arbetsplatser är Innerstaden nordost, Universitetssjukhuset, Saab, Mjärdevi och Innerstaden nordväst. I samtliga nämnda områden fanns det 2017 fler än 5 000 förvärvsarbetande med arbetsplats i området.

Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Innerstaden nordost ökade mellan 2008 och 2017 från 5 617 till 7 157 personer, dvs. en ökning på 1 540 personer eller 27 procent. I området finns det fler förvärvsarbetande kvinnor än män, och ökningen av antalet förvärvsarbetande i Innerstaden nordost har också varit större för kvinnor än för män. Andra basområden där antalet förvärvsarbetande har ökat mycket mellan 2008 och 2017 är exempelvis Mjärdevi, Tornby västra och Saab.

Tjänsteproduktion mot företag finns i stor utsträckning i Mjärdevi och i de centrala delarna av staden. Tjänsteproduktion mot konsument (exempelvis handel och restaurang) finns i stor utsträckning i Tornby och Innerstaden. Varuproduktion finns i Tannefors och Tornby.

Andelen förvärvsarbetande i Innerstaden nordost är för dem i åldern 20-64 år högre för män än för kvinnor. 2017 uppgick förvärvsfrekvensen till 78,0 för män och till 74,9 för kvinnor. För dem boende i Innerstaden nordost minskade förvärvsfrekvensen något mellan 2016 och 2017 för både män och kvinnor. Jämfört med 2005 har dock förvärvsfrekvensen ökat för både män och kvinnor i Innerstaden nordost. 

Förvärvsfrekvensen är ofta högst i basområden med ganska få invånare, ofta belägna på landsbygden. Basområden i staden Linköping med förhållandevis hög förvärvsfrekvens är exempelvis Harvestad, Skonberga, Möjetorp och Vidingsjö nordväst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019