Hoppa till huvudinnehåll

Basområden förvärvsarbetande

De basområden i Linköpings kommun där det finns flest arbetsplatser är Innerstaden nordost, Universitetssjukhuset, Saab, Mjärdevi och Innerstaden nordväst. I samtliga nämnda områden fanns det 2020 fler än 5 000 förvärvsarbetande med arbetsplats i området.

Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Innerstaden nordost ökade på tio år mellan 2010 och 2020 från 5 793 till 7 422 personer, dvs. en ökning på 1 629 personer eller 28 procent. I området finns det fler förvärvsarbetande kvinnor än män, och ökningen av antalet förvärvsarbetande i Innerstaden nordost har under de senaste åren också varit större för kvinnor än för män. Andra basområden där antalet förvärvsarbetande har ökat mycket under de senaste tio åren är exempelvis Mjärdevi, Tornby västra och Saab.

 

Näringslivstjänster finns i stor utsträckning i Mjärdevi och i de centrala delarna av staden. Konsumentinriktade tjänster (exempelvis handel och restaurang) finns i stor utsträckning i Tornby och Innerstaden. Varuproduktion finns i Tannefors och Tornby.

Andelen förvärvsarbetande i Innerstaden nordost är för personer i åldern 20-64 år högre för män än för kvinnor. 2020 uppgick förvärvsfrekvensen till 78,3 för män och till 75,4 för kvinnor. För personer boende i Innerstaden nordost ökade förvärvsfrekvensen något mellan 2019 och 2020 för män, medan den minskade för kvinnor. Jämfört med 2005 har dock förvärvsfrekvensen ökat för både män och kvinnor i Innerstaden nordost.

 

Förvärvsfrekvensen är ofta högst i basområden med ganska få invånare, ofta belägna på landsbygden. Basområden i staden Linköping med förhållandevis hög förvärvsfrekvens är exempelvis Harvestad östra, Skonberga, Möjetorp och Vidingsjö nordväst. Förvärvsfrekvensen i åldern 20-64 år är generellt högre för dem som är födda i Sverige än för dem som är födda i ett annat land.

Senast uppdaterad den 24 oktober 2022