Hoppa till huvudinnehåll

Basområden förvärvsarbetande

De basområden i Linköpings kommun där det finns flest arbetsplatser är Innerstaden nordost, Universitetssjukhuset, Saab, Mjärdevi och Innerstaden nordväst. I samtliga nämnda områden fanns det 2021 fler än 5 000 förvärvsarbetande med arbetsplats i området.

Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Innerstaden nordost ökade på tio år mellan 2011 och 2021 från 5 740 till 7 127 personer, dvs. en ökning på 1 387 personer eller 24 procent. I området finns det fler förvärvsarbetande kvinnor än män.  Andra basområden där antalet förvärvsarbetande har ökat mycket under de senaste tio åren är exempelvis Mjärdevi, Tornby västra och Saab.

 

Näringslivstjänster finns i stor utsträckning i Mjärdevi och i de centrala delarna av staden. Konsumentinriktade tjänster (exempelvis handel och restaurang) finns i stor utsträckning i Tornby och Innerstaden. Varuproduktion finns i Tannefors och Tornby.

Andelen förvärvsarbetande i Innerstaden nordost är för personer i åldern 20-64 år högre för män än för kvinnor. 2021 uppgick förvärvsfrekvensen till 79,8 för män och till 75,6 för kvinnor. För personer boende i Innerstaden nordost ökade förvärvsfrekvensen mellan 2020 och 2021 för både män och kvinnor.

 

Förvärvsfrekvensen är ofta högst i basområden med ganska få invånare, ofta belägna på landsbygden. Basområden i staden Linköping med förhållandevis hög förvärvsfrekvens är exempelvis Harvestad östra, Skonberga, Möjetorp och Vidingsjö nordväst. Förvärvsfrekvensen i åldern 20-64 år är generellt högre för dem som är födda i Sverige än för dem som är födda i ett annat land.

Senast uppdaterad den 5 september 2023