Basområden

Flest hushåll bor i Alsätter västra som innehåller 2 790 hushåll, varav 2 724 bor i hyresrätter. Näst flest hushåll bor i Sörgården där antalet hushåll uppgår till 2 000.

Flest hushåll bor i Alsätter västra. Det är ett studentområde som domineras av hyresrätter. Näst flest hushåll finns i Sörgården och även där bor de flesta av hushållen i hyresrätter. Ekholmen är det basområde i vilket det finns flest bostadsrätter närmast före Munkhagen. I Blästad och Gamla Malmslätt finns det flest småhus. 

Innerstaden nordost  domineras av hyresrätter. 1 279 av dem 1 738 hushållen i basområdet bor i hyresrätt och 384 bor i bostadsrätt. Vid sidan om det saknas det uppgift om upplåtelseform för 75 av hushållens bostäder i området. Procentuellt innebär det att 74 procent bor i hyresrätt och 22 procent i bostadsrätt i Innerstaden nordost.

I basområdena utanför staden dominerar småhus kraftigt. I flera landsbygdsområden bor samtliga hushåll i småhus. Inne i staden Linköping, i bland annat Björnkärr, Vidingsjö nordost, Ånestad södra, Skonberga och Ektuna bor samtliga hushåll i småhus.

Basområden som Vidingsjö sydost, Universitetssjukhuset, Hagaberg, Tinnerhöjden, Aspnäset och Haninge västra utgör exempel på områden med hög andel bostadsrätter.

I en stor del av stadsdelarna inne i staden Linköping bor en mycket hög andel av hushållen i hyresrätter. Det gäller bland annat basområdena Alsätter västra och östra, Solhaga, Rosendal, Stolplyckan, Västerberga och Majelden västra.

Basområden med ett högt antal boende per hushåll är exempelvis Ekängen norra med 3,59 boende per hushåll, Ekängen södra med 3,40 boende per hushåll och Ullstämma södra med 3,37 boende per hushåll. I Alsätter västra bor det som en jämförelse endast 1,54 boende per hushåll.

I stora delarna av staden Linköping bor det förhållandevis få per hushåll. Det är också basområden som ofta domineras av hyresrätter. Ullstämma södra, Harvestad, Rosendal och Hackefors nordväst tillhör de basområden som har högst antal boende per hushåll. Landsbygdsområden med ett högt antal boende per hushåll är exempelvis Ledberg kyrkby, Kolbyttemon och Maspelösa. Ekängen norra och södra, samt Slaka östra tillhör de tätortsområden som har flest boende per hushåll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019