Hoppa till huvudinnehåll

Basområden hushåll

Flest hushåll bor i Alsätter västra som innehåller 2 737 hushåll, varav 2 694 bor i hyresrätter. Näst flest hushåll bor i Sörgården där antalet hushåll uppgår till 1 988.

Flest hushåll bor i Alsätter västra. Det är ett studentområde som domineras av hyresrätter. Näst flest hushåll finns i Sörgården och även där bor de flesta av hushållen i hyresrätter. Ekholmen är det basområde i vilket det finns flest bostadsrätter närmast före Munkhagen. I Blästad och Gamla Malmslätt finns det flest småhus. 

 

Innerstaden nordost domineras av hyresrätter. 1 331 av dem 1 788 hushållen i basområdet bor i hyresrätt och 379 bor i bostadsrätt. Vid sidan om det saknas det uppgift om upplåtelseform för 78 av hushållens bostäder i området. Procentuellt innebär det att 74 procent bor i hyresrätt och 21 procent i bostadsrätt i Innerstaden nordost.

I basområdena utanför staden dominerar småhus kraftigt. I flera landsbygdsområden bor samtliga hushåll i småhus. Inne i staden Linköping, i bland annat Vidingsjö nordost, Ånestad södra, Skonberga och Ektuna bor samtliga hushåll i småhus.

Basområden som Vidingsjö sydväst, Universitetssjukhuset, Hagaberg, Tinnerhöjden, Aspnäset och Haninge västra utgör exempel på områden med hög andel bostadsrätter.

I en stor del av stadsdelarna inne i staden Linköping bor en mycket hög andel av hushållen i hyresrätter. Det gäller bland annat basområdena Alsätter västra och östra, Solhaga, Rosendal, Stolplyckan, Västerberga och Majelden västra.


Basområden med ett högt antal boende per hushåll är exempelvis Ekängen norra med 3,52 boende per hushåll, Ullstämma södra med 3,27 boende per hushåll och Ekängen södra med 3,19 boende per hushåll. I Alsätter västra bor det som en jämförelse endast 1,53 boende per hushåll.

I stora delarna av staden Linköping bor det förhållandevis få per hushåll. Det är också basområden som ofta domineras av hyresrätter. Ullstämma södra, Harvestad, Rosendal och Hackefors nordväst tillhör de basområden som har högst antal boende per hushåll. Landsbygdsområden med ett högt antal boende per hushåll är exempelvis Ledberg kyrkby, Kolbyttemon och Maspelösa. Ekängen norra och södra, samt Slaka östra tillhör de tätortsområden som har flest boende per hushåll.

Senast uppdaterad den 1 juli 2022