Hoppa till huvudinnehåll

Disponibel inkomst

Den disponibla inkomsten för samtliga bostadshushåll i Linköpings kommun uppgick till 388 500 kronor 2021, vilket var en ökning med 59 500 kronor jämfört med 2014.

Den disponibla inkomsten för samtliga bostadshushåll i Linköping har ökat från 329 000 kronor 2014 till 388 500 kronor 2021. Den disponibla inkomsten för ensamstående hushåll uppgick 2021 till 234 900 kronor och för sammanboende hushåll till 630 400 kronor. Den disponibla inkomsten för hushåll boende i äganderätt (småhus) uppgick till 685 500 kronor, för hushåll boende i bostadsrätt till 392 600 kronor och för hushåll boende i hyresrätt till 285 400 kronor.

 

Den disponibla inkomsten var 2021 högst för hushåll som bor i bostäder byggda under perioden 2001-2010. Den disponibla inkomsten för hushållen som bor i dessa bostäder uppgick 2021 till 569 800 kronor. Näst högst var de disponibla inkomsterna för hushåll boende i bostäder byggda före 1931 med 530 300 kronor. Den disponibla inkomsten för hushåll byggda under det senaste decenniet uppgick till 455 900 kronor. Lägst disponibla inkomster hade hushållen boende i bostäder byggda på 1960-talet med 320 200 kronor.

För hushåll boende i äganderätt är det i bostäder byggda under perioden 2001-2010 som den disponibla inkomsten är högst och närmast därefter följer 2011-2020 och 1991-2000. För bostadsrätter är det hushåll som bor i de äldsta bostäderna byggda före 1931 och i dem som byggdes 2001-2010 som den disponibla inkomsten är högst. Hushåll som bor i hyresrätt har högst disponibel inkomst i de fall de bor i bostäder byggda före 1931 samt 1991-2000 och 2011-2020.

 

Den disponibla inkomsten för hushåll med hemmaboende barn i åldern 0-17 år uppgick 2021 till 654 800 kronor. Sammanboende med barn i åldern 0-17 år hade en disponibel inkomst på 703 600 kronor. För ensamstående män med barn uppgick den disponibla inkomsten till 413 100 kronor och för ensamstående kvinnor till 338 800 kronor.

Hushåll som innehöll barn i åldern 0-5 år hade en disponibel inkomst på 603 000 kronor 2021.

 

Den disponibla inkomsten för hushåll med barn i åldern 0-17 år där referenspersonen var född i ett annat land än Sverige uppgick 2021 till 502 000 kronor, medan den uppgick till 700 000 kronor för hushåll med inrikes född referensperson. Den disponibla inkomsten är i stort sett genomgående högre för hushåll med en referensperson som är född i Sverige än för dem där referenspersonen är utrikes född. Undantag finns dock för vissa år när det gäller boende i bostadsrätter. Överlag är skillnaden i disponibel inkomst mellan dem med inrikes och utrikes födelseland betydligt större för hyresrätt än för äganderätt och bostadsrätt.

Senast uppdaterad den 21 juni 2023