Hoppa till huvudinnehåll

Disponibel inkomst

Den disponibla inkomsten för samtliga bostadshushåll i Linköpings kommun uppgick till 371 600 kronor 2020, vilket var en ökning med 42 600 kronor jämfört med 2014.

Den disponibla inkomsten för samtliga bostadshushåll i Linköping ökade från 329 000 kronor 2014 till 371 600 kronor 2020. Den disponibla inkomsten för ensamstående hushåll uppgick 2020 till 223 700 kronor och för sammanboende hushåll till 601 200 kronor. Den disponibla inkomsten för hushåll boende i äganderätt (småhus) uppgick till 653 800 kronor, för hushåll boende i bostadsrätt till 376 900 kronor och för hushåll boende i hyresrätt till 273 600 kronor.

 

Den disponibla inkomsten var 2020 högst för hushåll som bor i bostäder byggda under perioden 2001-2010. Den disponibla inkomsten för hushållen som bor i dessa bostäder uppgick 2020 till 541 800 kronor. Näst högst var de disponibla inkomsterna för hushåll boende i bostäder byggda före 1931 med 505 500 kronor. Den disponibla inkomsten för hushåll byggda under det senaste decenniet uppgick till 457 700 kronor. Lägst disponibla inkomster hade hushållen boende i bostäder byggda på 1960-talet med 302 000 kronor.

För hushåll boende i äganderätt är det i bostäder byggda under perioden 2001-2010 som den disponibla inkomsten är högst och närmast därefter följer 2011-2020 och 1991-2000. För bostadsrätter är det hushåll som bor i de äldsta bostäderna byggda före 1931 och i dem som byggdes 2001-2010 som den disponibla inkomsten är högst. Hushåll som bor i hyresrätt har högst disponibel inkomst i de fall de bor i bostäder byggda före 1931 samt 1991-2000 och 2011-2020.

 

Den disponibla inkomsten för hushåll med hemmaboende barn i åldern 0-17 år uppgick 2020 till 624 400 kronor. Sammanboende med barn i åldern 0-17 år hade en disponibel inkomst på 671 600 kronor. För ensamstående män med barn uppgick den disponibla inkomsten till 405 100 kronor och för ensamstående kvinnor till 318 200 kronor.

Hushåll som innehöll barn i åldern 0-5 år hade en disponibel inkomst på 582 400 kronor 2020.

 

Den disponibla inkomsten för hushåll med barn i åldern 0-17 år där referenspersonen var född i ett annat land än Sverige uppgick 2020 till 475 700 kronor, medan den uppgick till 666 700 kronor för hushåll med inrikes född referensperson. Den disponibla inkomsten är i stort sett genomgående högre för hushåll med en referensperson som är född i Sverige än för dem där referenspersonen är utrikes född. Undantag finns dock för vissa år när det gäller boende i bostadsrätter. Överlag är skillnaden i disponibel inkomst mellan dem med inrikes och utrikes födelseland betydligt större för hyresrätt än för äganderätt och bostadsrätt.

Senast uppdaterad den 25 oktober 2022