Basområden

Den disponibla inkomsten ökar successivt i kommunens olika områden. Bland de områden där den disponibla inkomsten ökat mycket mellan 2014 och 2017 märks exempelvis Steninge, Gullberg och Sättuna. Bland de områden där det finns minst 50 hushåll var den disponibla inkomsten 2017 högst i Ekängen norra, Ekängen södra och Sättuna.

 

Den disponibla inkomsten för hushållen i Innerstaden nordost ökade med drygt 17 tkr mellan 2014 och 2017. Från 306 tkr till 323 tkr.

 

Bland de basområden i kommunen där det bor minst 50 hushåll som har hög disponibel inkomst kan exempelvis nämnas Ekängen norra och södra samt Sättuna. Samtliga områden vid Roxens strand. Vidare kan områden som Slaka östra, Hjulsbro östra, Universitetssjukhuset, Ullstämma södra, Ektuna och Gamla Vimanshäll lyftas fram som exempel på områden med hög disponibel inkomst. Låg disponibel inkomst finns bland annat i Stångebro östra, Universitetsområdet, Alsätter västra, Gamla Valla, Vallastaden, Majelden västra och Åbylund. I de sistnämnda områdena är det en mycket stor övervikt för ensamstående hushåll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2019