Stadsdelar

De stora volymerna av nybyggnation koncentreras ofta till ett begränsat område respektive år. Under de senaste åren är det främst i Vasastaden, Västra Valla, Gottfridsberg, Hjulsbro och Sturefors som en omfattande nyproduktion av bostäder har ägt rum.

2018 och 2017 har det färdigställts fler bostadsrätter än hyresrätter i Linköpings kommun. Att fler bostadsrätter än hyresrätter färdigställts gäller under de senaste åren exempelvis i både Vasastaden och Gottfridsberg. I Västra Valla (Vallastaden) dominerade hyresrätter 2017 och bostadsrätter 2018 nyproduktionen av bostäder. I Hjulsbro färdigställdes ett stort antal äganderätter 2018 medan hyresrätterna dominerade i Sturefors under det nämnda året.

De stadsdelar där det färdigställdes bostadsrätter under 2018 var framförallt Vasasten, Gottfridsberg och Västra Valla. Hyresrätter färdigställdes i första hand i tätroten Sturefors samt på Stångebro. de områden där flest äganderätter (småhus) färdigställdes var Hjulsbro och Sturefors.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 augusti 2019