Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar utbildningsnivå

Ungefär lika hög andel av befolkningen har gymnasial utbildning och lång eftergymnasial utbildning. Det gäller också i flera centrala stadsdelar som exempelvis Innerstaden och Vasastaden.

I flera stadsdelar som exempelvis Innerstaden och Vasastaden har ungefär lika hög andel av befolkningen i åldern 20-64 år gymnasial som lång eftergymnasial utbildningsnivå. I vissa stadsdelar är lång eftergymnasial utbildningsnivå den mest förekommande, exempelvis i Garnisonen, Hackefors, Östra Valla, Vimanshäll och Lambohov, samt i tätorterna Ekängen och Slaka.

Kort eftergymnasial utbildning är mest förekommande i universitetsnära lägen som Västra Valla och Ryd.

Gymnasial utbildning är mest förekommande utbildningsnivå i tätorter som Ljungsbro och Malmslätt, samt exempelvis i stadsdelarna Ekholmen, Johannelund, Berga  och Hejdegården.

Generellt är utbildningsnivån högre inne i staden Linköping än i dess närmaste omgivningar. Tätorter som Ekängen, Slaka och Berg står sig dock mycket väl jämfört med de olika stadsdelarna i centralorten när det gäller lång eftergymnasial utbildning. Omvänt är gymnasial utbildning mycket oftare den mest förekommande utbildningsnivån för dem som bor på landsbygden än i staden och kommunens tätorter.

Senast uppdaterad den 31 oktober 2022