Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Statistikatlas

Statistik kan presenteras på flera olika sätt. I den här applikationen som utvecklats av NComVA vid Linköpings universitet tillsammans med SCB kan du titta på och analysera statistik om Linköpings kommun och Östergötlands län kombinerat med både karta och diagram.

Materialet har delats upp i olika delar som behandlar Linköping respektive Östergötland. Via länken som handlar om Linköping kan du exempelvis studera utvecklingen i kommunens stadsdelar från 1988 och fram till i dag, samt se på vilket sätt som stadsdelarna förväntas utvecklas fram till 2022 enligt kommunens befolkningsprognos.

Vid sidan om vyer som beskriver utvecklingen över tiden finns det även vyer som beskriver nuläget. Vilka variabler som ingår i vyerna varierar. Vill du få en överblick på vilka variabler som ingår i respektive vy kan du öppna filen "variabelförteckning" som finns till höger.

Väljer du länken om Östergötland får du möjlighet att se hur kommunerna i Östergötlands län har utvecklats från 1968 fram till i dag, dessutom presenteras uppgifter utifrån en befolkningsframskrivning till år 2032.

Dessutom presenteras valresultatet för respektive valdistrikt i kommunen vid de allmänna valen 2018. Detta kombinerat med ett antal bakgrundsvariabler, vilka bland annat är av socioekonomisk karaktär som förvärvsinkomst, arbetslöshet och utbildningsnivå. Det går också att studera hur röstfördelningen förändrats för partierna i respektive valdistrikt mellan 2014 och 2018. Det finns även möjlighet att i en speciell publiceing ingående studera inkomstutvecklingen i kommunen.

 Vyn du får upp på bildskärmen är uppdelad i olika fält. Till vänster finns ett kartfält och den övre delen i mitten visar ett spridningsdiagram. Till höger finns ett fält där du kan välja vilken vy du vill titta på, samt en introducerande och förklarande text till den förberedda vy som kommer fram på bildskärmen. Längst ned presenteras diagram där du har möjlighet att snabbt byta mellan olika diagramtyper.

Du har möjlighet att fritt byta mellan flera olika vyer samt inom dessa vyer mellan de variabler som finns inlagda i applikationen. Det finns hyperlänkar inlagda i den förklarande texten som du kan klicka på om du på ett enkelt sätt vill se materialet presenterat på ett annat sätt.

För att kunna använda applikationen krävs det att du har Flash 10 eller senare version installerad på din dator.

Kontaktperson vid Linköpings kommun är Jimmy Lindahl.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 april 2019