Hoppa till huvudinnehåll

Tyck till om kommunens klimatarbete framåt

Linköpings kommun håller på att ta fram ett klimat- och energiprogram med långsiktiga mål för kommunens klimatarbete. Nu vill vi veta hur Linköpings kommun kan underlätta för dig att agera mer klimatsmart.

Nu håller Linköpings kommun på att ta fram ett klimat- och energiprogram med långsiktiga mål för kommunens klimatarbete framåt. Till programmet kommer även en handlingsplan att tas fram som beskriver hur Linköpings kommun ska arbeta för att uppnå målen.

För att kunna ta fram förslag till åtgärder vill vi höra hur du som bor, vistas och verkar i Linköpings kommun vill vara med och bidra i arbetet. Hur kan vi underlätta för dig att agera mer klimatsmart? Vi vill veta din åsikt! Genom att svara på enkäten nedan har du möjlighet att ge oss inspel i hur du ser att Linköpings kommun kan bidra till ett bättre klimat.

Senast uppdaterad den 24 juni 2021