Hoppa till huvudinnehåll

Bilgymnastik - workshop

Detta är ett förslag på upplägg för en 15 minuters workshop med syfte att minska bilkörningen till skola och fritids.

Förslag på upplägg

Visa filmen

Finns att visa via Linköping Play

Låt föräldrarna hitta varandra

Skriv ut en karta så stort som möjligt med skolan centrerad och be föräldrarna pricka in sin bostad. Ringa in områden där prickarna är samlade och dela in föräldrarna i grupper utefter det.

Dela ut foldern till alla

”Cykla eller gå tillsammans till skolan” innehåller både information om fördelarna med att cykla eller gå på morgonen och smarta tips på hur föräldrarna kan gå till väga för att förbättra situationen.

Låt grupperna diskutera utifrån foldern

Hur ser det ut idag kring er skola? Vilka rutiner har vi och vad kan vi tillsammans göra för att förbättra situationen?

Organisera områdena

När föräldrarna har fått ihop en ”buss” är det lämpligt att de gör ett schema med tider, organiserar vem som ansvarar för vilken dag och samlar in kontaktuppgifter till alla i ”bussen”.

Föräldrarna bestämmer om de vill ha en gemensam mötesplats som ”hållplats” eller om bussen ska gå runt och hämta barnen vid deras hem. Ett tips är att samla en gemensam tråd i Facebook, Messenger, Whatsapp eller en liknande tjänst.

Diskutera kort i helgrupp

Vad har grupperna kommit fram till? Finns det gemensamma problem och lösningar?

Frågeställningar som kan dyka upp

Vi bor så långt bort och måste åka bil. Hur gör vi?

Finns det någon som bor på vägen och ni kan samåka?

Stanna på en trafiksäker plats en bit från skolan och gå sista biten tillsammans med ditt barn för att minska trafiken precis vid skolingången.

Hur många bör ingå?

Det är upp till er familjer att avgöra vad som fungerar bäst, men om fem familjer samarbetar så innebär det att varje familj har ansvar för en dag per vecka.

Hur gör vi om barnen slutar skolan eller fritids vid olika tider?

Här finns flera alternativ:

  • Den vandrande skolbussen går bara på morgonen och varje familj hämtar sitt barn på eftermiddagen.
  • Den hämtar barnen vid två olika tider på eftermiddagen.

Välj det som passar er bäst?

Hur gör vi om någon vuxen får förhinder eller om ett barn blir sjukt?

Bestäm i förväg vilka rutiner som gäller. Gör en vikarielista. Ni kanske kan anlita någon släkting, till exempel mor- eller farföräldrar. Bestäm också vilka rutiner som gäller om ett barn blir sjukt en dag då någon annans föräldrar ska gå, det vill säga hur ska man sjukanmäla till ”bussen”.

Senast uppdaterad den 30 juni 2023