Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cykelvänlig arbetsplats

Som en uppmuntran och hyllning till alla arbetsplatser som gör det lättare för medarbetarna att cykla till och från jobbet och i tjänsten finns utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Det kostar inget att vara med och alla arbetsplatser i Linköping kan anmäla sig till utmärkelsen.

 

Så blir ni en cykelvänlig arbetsplats

Vill ni vara med och göra er arbetsplats mer cykelvänlig? Börja med att registrera ert deltagande. När ni anmält ert intresse får ni en inrapporteringslänk till en enkät med kriterier.

Tre nivåer av cykelvänlighet

Det går att nå tre olika nivåer i cykelvänlighet: Cykelutmärkt, Cykelförträfflig eller Cykelprima. Nivåerna styrs av hur många av kriterierna arbetsplatsen uppfyller.

Alla deltagande arbetsplatser får ett diplom - ett fint bevis på att man bryr sig om både miljö och medarbetare.

För att nå utmärkelsen Cykelutmärkt behöver arbetsplatsen uppnå fem olika kriterier, för utmärkelsen Cykelförträffligt krävs tio uppnådda kriterier och för Cykelprima behöver femton kriterier vara uppfyllda. Vilka kriterier er arbetsplats väljer är valfritt.

Kolla hur cykelvänlig din arbetsplats är – och vad ni kan göra för att bli ännu bättre

I expanderbara fältet nedan finns samtliga kriterier för en cykelvänlig arbetsplats samlade. Se det som inspiration över vad arbetsplatsen kan göra för att bli ännu bättre – allt från cykelutmärkt till cykelprima! kriterierna finns även som utskriftsvänlig PDF som du kan ladda ner, printa ut och sätt upp den synligt på arbetsplatsen och checka av den tillsammans.

Glöm inte att rapportera in era uppfyllda kriterier via länken ni fick vid intresseanmälan.

Kriterier

Det går att nå tre olika nivåer, från en till tre kronor – Cykelutmärkt, Cykelförträfflig eller Cykelprima. För att få en krona behöver ni uppnå fem olika kriterier, för två kronor krävs tio kriterier och för tre kronor behöver ni femton. Vilka kriterier ni väljer är valfritt.”

 • Vi har cykelverktyg och pump som medarbetare kan använda för att underhålla sina cyklar.
 • Vi har en cykelverkstad / mekarhörna / cykeltvättmöjligheter.
 • Vi har möjlighet att torka kläder (torkskåp, eller annan lösning).
 • Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder.
 • Vi har en cykelparkering under tak med möjlighet att låsa fast cykeln på ett säkert sätt för de anställda.
 • Vi erbjuder säkra cykelparkeringar med plats för olika cykeltyper och utrustning, som till exempel lastcyklar och cykelkärror.
 • Vi har cykelrelaterad information tillgänglig på arbetsplatsen, vårt intranät och så vidare.
 • Vi har en cykelgrupp och/eller inspiratör på arbetsplatsen. Det är tydligt för anställda vem de kan vända sig till i cykelfrågor.
 • Vi har ett låsbart rum/bod där cyklar kan parkeras. Antalet platser motsvarar behovet.
 • Vi har avtal med cykelhandlare för rabatter och erbjudanden gällande cyklar och cykelutrustning.
 • Vi ger information till nya medarbetare om eventuell resepolicy, tjänstecyklar och förmåner för cyklister med mera.
 • Vi erbjuder våra medarbetare att använda företagets tjänstecyklar privat, utanför arbetstid.
 • Vi arbetar aktivt för att underlätta vintercykling.
 • Vi mäter regelbundet hur många anställda som cyklar till arbetet och/eller i tjänsten.
 • Vi tillhandahåller cyklar för tjänsteresor och underhåller dessa.
 • Vi erbjuder våra anställda förmåns-, hyr- eller leasingcykel.
 • Vi samlar in och vidarebefordrar information om infrastruktur och hur det går att cykla till arbetsplatsen till kommunens ansvarige i cykelfrågor.
 • Vi tillhandahåller specialcyklar och utrustning, så som lastcyklar, vikcyklar och cykelkärror för tjänsteresor och underhåller dessa.
 • Vi har ett styrdokument/policy som uppmuntrar till att kortare tjänsteresor sker med cykel.
 • Vi erbjuder ekonomisk ersättning till de medarbetare som använder sin privata cykel i tjänsten.
 • Vi erbjuder minst en årlig aktivitet som syftar till att uppmuntra cykling. Exempel på aktiviteter kan vara cykelturer, kampanjer typ ”månadens cyklist, seminarie om cykling/säkerhet/hälsa, dag med cykelservice på arbetsplatsen etc.”
 • Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet eller i tjänsten.
 • Vi ger möjlighet att använda arbetstid som friskvårdstid till arbetspendling och dusch.
 • Vi har en årlig budgetpost för beteendepåverkande arbete avseende cykling.

Så här jobbar några företag

Flera företag i Linköping är redan igång och jobbar med att bli cykelvänliga. Läs här om några exempel:

Intervju med Pia Carlsson, verksamhetschef på Campushallen:

Varför är det viktigt för er att Campushallen är en cykelvänlig arbetsplats?

- Vi jobbar med att skapa träningsglädje som en del av vår verksamhetsidé. Det blir naturligt för oss att när vi jobbar med arbetsglädje koppla på närliggande aktiviteter som ligger i linje med vårt friskvårdsarbete och att främja cyklandet. Vi erbjuder ju även cykelpass inomhus i vårt träningsutbud så varför inte träna inne för att bli bättre och tryggare ute, eller kanske tvärtom?!

Vad är era bästa tips för få fler att cykla?

- Bra cykelvägar, med belysning samt att fortsätta inspirera och berätta om vikten av rörelse och fysisk aktivitet. Att skapa goda vanor är bra för vår hälsa och att t.ex. cykla till skolan eller jobbet är ju en lysande idé!

Hur fortsätter ni framöver för att fortsätta vara eller bli ännu mer cykelvänliga?

- Vi ser cyklandet och kommunikation runt det som en del i vårt miljöarbete och vi kommer jobba på att förbättra möjligheter till låsalteranativ för olika typer av cyklar samt cykelparkering både på vår nuvarande anläggning på campusområdet samt vid vår nya anläggning i Ebbepark.  

 

  

Intervju med Kristina Zetterberg, Senior Researcher på Ericsson och ansvarig för cykelfrågor i Ericsson Linköpings Sustainability-grupp. 
(Bilden är tagen av Thomas Rimhagen):

Varför är det viktigt för er att Ericsson är en cykelvänlig arbetsplats?

- På Ericsson arbetar vi med hållbarhet på flera fronter och att främja cykling som transportsätt till arbetsplatsen är en del i det arbetet. Vi ser dessutom cykling som en hälsofrämjande aktivitet som vi gärna uppmuntrar. Genom att göra vår arbetsplats cykelvänlig blir det lättare för alla på Ericsson i Linköping att välja cykeln som transportsätt.

Vad är era bästa tips för få fler att cykla?

- Att ha bra möjligheter att parkera cykeln på ett säkert sätt är en grundförutsättning för att medarbetarna ska vilja cykla till arbetsplatsen. Samarbeta med fastighetsförvaltare kring åtgärder som underlättar cykelpendling. Ordna olika event kring cykling för att få fler att få upp ögonen för möjligheterna att cykla. Det är viktigt att ha en dialog med medarbetarna, vad behövs för att fler ska välja cykeln som transportmedel?

Hur fortsätter ni framöver för att fortsätta vara eller bli ännu mer cykelvänliga?

- Vi vill fortsätta att ordna event kring cykling, bland annat har vi planer på att ordna med subventionerad cykelservice på arbetsplatsen. Vi vill också fortsätta samarbetet med vår fastighetsförvaltare för att förbättra våra cykelparkeringar. Vi fortsätter arbetet med cykling och genom de olika kanaler som vi satt upp i arbetet med cykelvänlig arbetsplats kan alla på Ericsson i Linköping bidra med sina synpunkter kring vad vi kan göra för att få fler att välja cykeln som transportmedel till arbetsplatsen.

 

Intervju med Agneta Nåbo, Rättsmedicinalverket

Varför är det viktigt för er att Rättsmedicinalverket är en cykelvänlig arbetsplats?

- Att cykla till arbetet är en möjlighet som många har. Det uppmuntrar vi gärna då det har många positiva effekter både för miljön och den personliga hälsan. Det är ju både direkta och indirekta vinster i detta. Den medarbetare som cyklar belastar den totala trafikmiljön mindre och bussar o bilar (för dem som saknar cykelmöjlighet) tar sig effektivare fram. Vinst för alla således. Vår kärn-verksamhet är relativt sett energikrävande och kan vi ”kompensera” det genom att underlätta för cyklisterna minskar vi det totala fotavtrycket. Då vi är en ganska stor arbetsplats tänker vi att det vi gör verkligen gör skillnad.

Vad är era bästa tips för få fler att cykla?

- Cykelställ under tak nära entré. Omklädnings och duschmöjlighet på arbetsplatsen. Prata aktivt om de positiva effekterna för individ, miljö och samhälle i informella sammanhang. Arbetsplatsen har köpt in en vanlig och en el-cykel för tjänsteärenden. El-cykeln får också användas av medarbetare som vill pröva cykelpendling en tid inför beslut om egen investering. Självfallet finns här också bra pumpmöjligheter. I detta sammanhang är Linbike värt att nämna som ett oerhört positivt initiativ från kommunen. Det gör det möjligt för pendlare att med cykel göra smidiga förflyttningar.

Hur fortsätter ni framöver för att fortsätta vara eller bli ännu mer cykelvänliga?

- Fler bra cykelställ står på önskelistan samt att kommunens arbete för säkra cykelvägar fortsätter. Vi har hörsammat kommunens upprop om vintercyklare och flera medarbetare var lyckliga vinnare i den aktiviteten. Kanske vi ordnar något liknande upprop internt.

Att inte cykla är att gå för långt

Intervju med Frida Carlsson, WSP Linköping:

Varför är det viktigt för er att WSP är en cykelvänlig arbetsplats?

- När man cyklar blir man piggare och gladare och man får komma ut en sväng. Dessutom är det bra för både hälsan och miljön 😊
 
Vad är era bästa tips för få fler att cykla?

- Föregå med gott exempel. Göra det lätt att ta cykeln istället för bilen. Det behöver vara enkelt att komma åt en lånecykel och alla behöver veta var nycklar och eventuella batteri finns. Ge förmåner så att man blir motiverad.
 
Hur fortsätter ni framöver för att fortsätta vara eller bli ännu mer cykelvänliga?

- Se över tillgången till lånecyklar så att det finns tillräckligt många för det behov som finns. Förenkla bokningsprocessen av lånecyklarna. Underlätta genom att exempelvis förhandla fram bra priser på service och underhåll för medarbetarnas privata cyklar. En gång om året anordnas prova-på-mtb vilken kan göra att fler får upp ögonen för cykling.

 

Intervju med Fredrik Löfren, SICK IVP AB i Linköping.

Varför är det viktigt för er att SICK IVP är en cykelvänlig arbetsplats?

- På SICK IVP värnar vi om våra medarbetares hälsa och jobbar aktivt för att minska vårt klimatavtryck. Genom att vara en cykelvänlig arbetsplats vill vi skapa förutsättningar för att fler ska välja att cykla till arbetet. På så sätt minskar vi både vår miljöpåverkan och ökar våra medarbetares möjligheter till fysisk aktivitet och motion.

Vad är era bästa tips för få fler att cykla?

- Ta bort hindren och ge positiv återkoppling. Det första kan handla om att det ska finnas tillräckligt många och säkra ställen att ställa sin cykel på eller att det finns möjlighet att byta om och torka sina kläder. Det andra kan vara att bjuda på frukost till dem som cyklar eller att vi kontinuerligt mäter hur många som cyklar till jobbet och kan visa det på skärmar eller månadsmöten.

Hur fortsätter ni framöver för att fortsätta vara eller bli ännu mer cykelvänliga?

- Vi tänker fortsätta att underlätta och uppmuntra! Bland annat har vi en pågående dialog med vår hyresvärd Klövern om att få till stånd fler samt säkra och väderskyddade cykelparkeringar i anslutning till fastigheten.

Deltagande arbetsplatser

 • Agama Technologies AB
 • Campushallen/LSIF
 • Ericsson AB
 • Förskolan Änglagård
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Linkin AB
 • Linköpings Universitet Campus Valla
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Prodelox AB
 • Rättsmedicinalverket
 • SICK IVP AB
 • Specialfastigheter Sverige AB
 • Sweco
 • Trafikverket i Linköping
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
 • WSP i Linköping
 • Axis Communications
 • Gamla Linköping
 • Tyréns
 • Mannersons Fastigheter
 • Botrygg AB 

Cykelvänlighetsplan

Det är smart att direkt välja ut någon på arbetsplatsen som ansvarar för att se över hur cykelvänlig er arbetsplats är och som driver arbetet framåt. Finns det till exempel säkra cykelparkeringar, dusch med omklädningsrum eller en färdig resepolicy?

Önskar ni hjälp att lägga upp en cykelvänlighetsplan kontakta Miljösamordnare Johanna Thidell.

Johanna Thidell

Miljösamordnare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Till e-postformulär för Johanna Thidell

E-post: johanna.thidell@linkoping.se

Senast uppdaterad den 17 februari 2021