Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cykla och gå tillsammans till skolan

Att gå eller cykla till skolan har många positiva effekter på våra barn. Fördelarna för barnen är så betydande att det kan vara värt att se över morgonrutinen. För vissa är det så klart en omöjlighet. Men du som skjutsar av ren bekvämlighet har verkligen chansen att göra någonting bra för dina barn.

Barn som cyklar tillsammans

 

Grön resplan skola

Projektet Grön resplan skola är en del i kommunens arbete för att öka andelen som cyklar, går eller åker kollektivt till och från skolan. Projektet ska:

  • öka trafiksäkerheten vid skolor, 
  • skapa förutsättningar för bättre res- och rörelsevanor,
  • öka kunskapen om alternativa färdmedel och resandets påverkan på miljö och hälsa.

Under åren 2021-2022 deltar två skolor aktivt i projektet, men alla skolor i kommunen kommer under hösten 2021 att få en serietidning med cykeltema att dela ut till alla barn som börjat förskoleklass.

Läs mer om hur du som förälder eller skolpersonal kan skapa säkra, trygga och hållbara resvanor på webbsidan Cykelvänlig skola.

Mer fakta och nyckeltal kring barns cykling hittar du på Svenska Cykelstäders webbsida.

Bilgymnastik

År 2015 lanserades den regionala kampanjen  "Bilgymnastik" med syfte att få fler föräldrar att gå och cykla tillsammans med sina barn till skolan. Med en gnutta humor och en konkret workshop hoppas vi kunnat hjälpa föräldrar att hitta smarta lösningar för detta.

Materialet är främst riktat till förskoleklass och årskurs 1 då såväl föräldrar som barn står inför en förändring och nya rutiner som kräver nya vanor. Vi har även genom undersökningar sett att det är de yngsta eleverna som oftast blir skjutsade till skolan.

Skolorna i Linköpings kommun uppmuntras visa filmen på föräldramöten och dela ut informationsfoldern. Filmvisningen och informationen ska följas av en miniworkshop där föräldrar får undersöka möjligheten att starta vandrande/cyklande skolbussar och på så sätt underlätta vardagen. Om fler föräldrar gick eller cyklade med sina barn skulle trafiksäkerheten och miljön förbättras runt skolorna. Det finns även studier som visar att elever som går eller cyklar till skolan kan prestera upp till ett halvt läsår bättre och det är väl värt att uppmärksamma.

Linköpings kommun arbetar målmedvetet med att anlägga säkra gång- och cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter och underhålla dessa året runt. Genom att samtidigt minska biltrafiken och sänka hastigheterna i närområdet så kan cykling upplevas som tryggt och attraktivt för personer i alla åldrar. 

Låt barnen styra!

Till skolstarten 2019 spred vi kampanjfilmen Låt barnen styra!  En ny film  under samma rubrik lanserades även till höstterminen 2020. Låt barnen styra är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder där några av Sveriges mest cykelambitiösa kommuner och regioner ingår, däribland Linköping. Vi verkar för att höja cyklingens status och inspirera människor att vardagscykla mer. Vår gemensamma målsättning är att hälften av alla resor i landet som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel.

Cyklingen har minskat bland barn och unga i Sverige. På 70-talet gick eller cyklade 90 procent av barnen till skolan, idag är siffran nere på 52 procent.

Av 15-åringar så är det endast 13 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna som uppnår de rekommenderade miniminivåerna av fysisk aktivitet på 60 minuter om dagen.

Uppmaningen låt barnen styra, handlar om att flera undersökningar visar att många barn vill cykla till skolan, men att föräldrarna ofta väljer att skjutsa dem med bil istället.

Barns möjlighet att röra sig på egen hand har minskat drastiskt de senaste decennierna. På 1980-talet fick nästan alla barn från sju års ålder gå eller cykla själva till skola, lekplatser, affärer och andra miljöer – en siffra som har halverats idag.

Att låta sitt barn cykla själv eller att cykla tillsammans har många positiva effekter. Förutom motionen visar forskning att studieresultaten och välbefinnandet ökar.

Senast uppdaterad den 2 september 2021