Hoppa till huvudinnehåll

Resvaneundersökningen 2022

Vart fjärde år genomförs en stor resvaneundersökning i Linköpings kommun och år 2022 är det dags igen. Syftet med enkäten är att förbättra förutsättningarna för resor inom kommunen.

Genom länken ovan kommer du till enkäten, där skriver du sedan in ditt lösenord som du hittar i brevet du fått hemskickat. Du kan även komma till enkäten genom att scanna QR-koden i brevet med din kamera-app i telefonen.

 

Under vecka 39 och 40 kommer en inbjudan till enkäten att skickas ut via brev till 5000 slumpvis utvalda kommuninvånare mellan 15 och 84 år. 

Målet med enkäten är att få större förståelse för hur invånarna i kommunen reser i dagsläget. Informationen kommer sedan att användas i den framtida trafikplaneringen.

Alla som slutför enkäten deltar i en utlottning av presentkort på 300 kr som kan användas i 180 butiker och restauranger i Linköpings cityområde.

Alla respondenters personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR och samtliga svar är helt anonyma. Det kommer inte vara möjligt att i efterhand se vilka resor som hör till vilken respondent. De insamlade uppgifterna kommer endast användas för att sammanställa statistik.

Linköping Travel Survey 2022

Every fourth year, a large survey of travel habits is carried out in Linköping municipality, and in 2022 it is time again. 

During weeks 39 and 40, an invitation to the survey will be sent out via letter to 5 000 randomly selected municipal residents between the ages of 15 and 84.

The aim of the survey is to gain a greater understanding of how the residents of the municipality currently travel. The information will then be used in future traffic planning.

You find the link to the survey at the top of this page.

If you have any questions, please contact [email protected] or 013-20 60 00.

The personal data is handled in accordance with GDPR. All survey responses will be anonymized and it will not be possible to link individuals to specific trips. The collected data will only be used to compile statistics.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 7 oktober 2022