Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Globala Linköping

Klimat och hälsa står i fokus när Linköpings kommun bjuder in till årets Globala Linköping 16-21 november 2020. I år är större delen av programmet digitalt på grund av rådande coronapandemi. De webbsända föreläsningarna kan du se här i efterhand.

 

Globala Linköping är ett årligt event om FN:s globala mål. Programmet innehåller föreläsningar och panelsamtal där frågor som nedan diskuteras:

  • Hur hänger vår livsstil ihop med vår hälsa och klimatpåverkan?
  • Vad kan vi göra för att nå de globala målen; 3:God hälsa och välbefinnande och 13: Bekämpa klimatförändringarna?

Här nedan kan du se de livesända föreläsningarna under Globala Linköping 2020.

Hur hjälper en barnvänlig stadsplanering oss att nå de globala hållbarhetsmålen?

Hur planerar man en stad utifrån ett barns perspektiv? Ger detta några synergieffekter? Vår tes är att dagens städer till stor del är byggda utifrån massbilismens ideal. Genom att utgå ifrån barnen och genom att ge bilismen en lägre prioritet kan vi skapa andra värden. Hårdgjord yta kan omvandlas och användas för vatten, grönska, kultur, idrott med mera. I förlängningen tar vi på så viss steg mot att uppnå de globala hållbarhetsmålen.
 

Vad kan vi göra för att nå FN:s globala mål?

Alla kan bidra till att lösa klimatutmaningen. Internationellt, nationellt, kommunen, näringslivet och du som privatperson. Hur kan vi samla kraft och göra skillnad oavsett vem vi representerar?
 

Hållbart mode - F/ACT Movement

Klädindustrin släpper ut mera växthusgaser än flyget och sjöfarten ihop, enligt FN:s handelsorgan Unctad. Att köpa ekologisk bomull hjälper inte om energin som går åt vid tillverkningen kommer från kolkraft. Vi måste börja tänka nytt kring vår klädkonsumtion, välkommen till vårt inspirationsseminarium och panelsamtal om hur vi ställer om till en mer hållbar garderob.
 

Klimatsmart resande till arbetet - för friskare människor och härligare stad

Hur samverkar företag och kommun för att skapa ett friskare samhälle? En framtid där vi ställer bilen till förmån för cykel och gång för den egna hälsans skull, miljön och samhällsekonomin. Vad kan få oss som har fem kilometer och kortare avstånd till jobb och aktiviteter att cykla och gå, istället för att ta bilen?
 
 
Samarbetspartners:
Navitas Studentförening, Utrikespolitiska föreningen, Sankt Kors, Linköpings universitet, International Students Association, Indian Students Organization, Linköpings universitets Akademiska Idrottsförening, Erasmus Student Network, Medicinska Föreningen, Operation Green, Ingenjörer utan gränser, Svenska Kyrkan Skäggetorp och Bollihop.
Nicklas Alsö

Miljösamordnare Plankontoret

Till e-postformulär för Nicklas Alsö

E-post: nicklas.also@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 49

Senast uppdaterad den 14 december 2020