Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Globala Linköping 2021

Desinformation. Propaganda. Näthat. Demokratin står inför många utmaningar, och under årets Globala Linköping sätts därför fokus på några av de viktigaste frågorna just nu – från jämställdhet till inkludering och digitala barriärer. Här nedan hittar du det fullständiga programmet för veckan. Programpunkterna äger rum mellan 22 och 25 november och kommer, i viss mån, genomföras både digitalt och fysiskt med ett begränsat antal platser.

Programpunkterna genomförs både digitalt och fysiskt med ett begränsat antal fysiska platser. Sista anmälan för att delta fysiskt var den 22 november. I mån av plats finns det möjlighet till drop-in. 

Vill du delta digitalt kommer flera av programpunkterna finnas tillgängliga här nedan både på avsatt tid som direktsändningar, men också i efterhand fram till mitten av december.

Global weeks på Linköpings universitet vecka 46-47 

Studentföreningen Navitas vid Linköpings universitet arrangerar det årliga evenemang Global Weeks som nu är runt hörnet! Demokrati och hållbarhet är våra viktigaste budskap att leverera till dig under vecka 46 och 47.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur demokrati, covid-19 och klimatförändringar påverkar varandra? Hur påverkar demokratin matsvinn och bevarande av skogen? Vilka perspektiv ger dokumentärfilmer om plast på återvinning, hälsa och vilseledande information från industrin? Hur kommer det sig att demokrati och klimatkrisen är sammanflätade?

Utforska dina svar genom att besöka Global Weeks 2021! Navitas har förberett en paneldiskussion som en inspirerande invigning. Du hittar även olika temaworkshops, informativa lunchföreläsningar och fler spännande aktiviteter som väntar på dig. Majoriteten av evenemangen kommer att äga rum på Campus Valla vid Linköpings universitet. Global weeks program är på engelska.

Måndag 22 november 

Observera att programpunkten är inställd.

På måndagen den 22 november 2021 under Globala veckan erbjuder Linköpings Naturcentrum Go´fika vid lägerelden mellan kl. 14.00 och 16.00. Välkommen att delta i ett samtal kring globala frågor tillsammans med vår borgmästare Lars Vikinge.

Invigning av Globala Linköping 2021 med tema demokrati. Borgmästare Lars Vikinge inviger årets Globala Linköping och välkomnar årets fristadsförfattare, Mahsa Malekzarban. Masha Malekzarban, den nya fristadsförfattare i Linköping, berättar om "The diversified perceptions of democracy" - demokratin kommer att överleva när du tillåter andra att leva och ha sin egen röst och ger dem rätten att bli hörda. Därmed behöver de inte offra sitt sanna jag för att bli någon annan, bara för att bli hörda. Frågan är, i icke-demokratiska samhällen där demokrati tar olika definitioner, hur mycket är dessa röster äkta? Och vad är hoppets roll? Mashas presentation är på engelska. Elisabeth Asp, sakkunnig och ansvarig för projektet, berättar om vad Fristadsprojektet är för något.

Anmälan är nu stängd.

Tid: Klockan 18:00- ca 19:30
Plats: Stadsbiblioteket, Bokhallen

Tisdag 23 november 

Observera att programpunkten är inställd.

Vad är egentligen demokrati och vilken värdegrund är vår svenska demokrati bygg på? Vad står det egentligen i våra grundlagar och vad betyder de för mig? Hur hänger mänskliga rättigheter ihop med Sverige? Vad finns det för spelregler för vår demokrati? Vad hotar vår demokrati och hur skyddar vi den? Hur kan du vara med och delta i att utveckla vårt land i konflikt med andra? Edna Eriksson som är idé och strategiutvecklare av demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, strateg på Folkets Hus och Parker samt Vice ordförande i MR-Stiftelsen reder ut vår svenska demokrati och hur den fungerar.

Ryska staten har sedan flera år bedrivit påverkansoperationer, riktade mot EU och EU:s medlemsländer för att underminera förtroendet för myndigheter och det demokratiska samhället. Vad gör EU för att stå emot desinformation och falska nyheter? Per Enerud från EU:s utrikestjänst beskriver kampen mot desinformationen.

Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 09:00-09:40
Plats: Endast digitalt

Observera att programpunkten är inställd.

Demokratiskt utrymme för det civila samhället och för försvarare av mänskliga rättigheter, krymper stadigt över världen. I detta seminarium beskrivs vilka globala trenderna vi ser idag och hur de kan bemötas och motarbeta tillsammans med Maria Bard, policyrådgivare, demokratiskt utrymme och MR.

Linköpings kommun i samarbete med Act Svenska kyrkan.

Sara Isman arbetar som programhandläggare vid den svenska ambassaden i Kinshasa och kommer under detta pass tala om den aktuella situationen i DRK samt vad det innebär att arbeta som utsänd för Sida i Kinshasa. I december 2018 hölls president och parlamentsval i DR Kongo, två år försenat. Den oberoende valkommissionen, CENI, utsåg Felix Tshisekedi till vinnare av valet och även om detta starkt ifrågasattes av många accepterades det. Efter det första fredliga maktövertagandet sedan självständigheten styrde president Tshisekedi de första två åren av mandatperioden tillsammans med den före detta presidentens allians som hade majoritet i parlamentet.

För att få igenom sina reformer sökte president Tshisekedi efter två år en ny allians, union sacré, avsatte premiärministern och tillsatte en ny regering. Nästa val ska enligt grundlagen hållas 2023, men den nya CENI är ännu inte tillsatt vilket riskerar att försena valet. De trossamfund som ska nominera ordförande för CENI har trots flera förlängningar av deadline inte kommit överens om en gemensam kandidat. Samtidigt är säkerhetssituationen i landet, framförallt i de östra delarna, inte förbättrad och presidenten har försatt de två mest drabbade provinserna (Nordkivu och Ituri) i ett militärt undantagstillstånd, något som aldrig tidigare prövats.

Befolkningen och civilsamhället är än så länge positiva, men ännu har det inte lett till några konkreta förbättringar av vare sig konfliktsituationen eller respekten för mänskliga rättigheter. I detta sammanhang försöker Sida och den svenska ambassaden verka för att främja bland annat demokrati och mänskliga rättigheter, ett av målen i den bilaterala samarbetsstrategin för DRK och Sara Isman, programspecialist mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, kommer kunna gå in på vad en del av ambassadens program och partnerorganisationer innebär.

Linköpings kommun i samarbete med SIDA, Ambassaden i Kinshasa, DR Kongo.

Anmälan för att delta fysiskt är nu stängd. Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 11:00-11:40
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Sonaten samt digitalt

I år firar vi 100-års jubiléet av införandet av allmän och lika rösträtt i Sverige. Men samtidigt som demokratin har inkluderat allt fler grupper i politiskt beslutsfattande, och diskussioner om barns rättigheter har fått stort genomslag, så kvarstår att de närmare 20 % av Sveriges medborgare som är under 18 år inte har getts full tillgång till det politiska medborgarskapet genom rätt att rösta eller ställa upp som kandidater i val.

I denna föreläsning ledd av Jonathan Josefsson, Biträdande lektor och forskare, diskuteras barn och ungas demokratiska representation utifrån samtida och historiska krav på sänkningar av rösträttsåldern och i relation till hur barn och ungas globala protester har kommit att ifrågasätta dagens demokratiska system.

Linköpings kommun i samarbete med Linköpings universitet, Tema Barn.

Anmälan för att delta fysiskt är nu stängd. Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 14:00-14:40
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Sonaten samt digitalt

Hur mår demokratin på en global nivå? Vilka nya utmaningar har demokratier ställts inför under pandemin? International IDEA har arbetat för demokratiska rättigheter och fria val i 25 år och presenterar här rapporten Global State of Democracy om demokratins tillstånd och största utmaningar de kommande åren. David Rosén, programme officer, guidar oss igenom rapporten.

Linköpings kommun i samarbete med Demokratiinstitutet International IDEA.

Anmälan för att delta fysiskt är nu stängd. Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 15:00-15:40
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Sonaten samt digitalt

Observera att programpunkten är inställd.

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder i den meningen att många svenskar inte tror på Gud eller anser sig tillhöra någon religion. Samtidigt ser sig 80% av världens befolkning som religiösa och religiösa aktörer har, på gott och ont, en given och roll i de flesta länders samhällsdebatt och utveckling. Kristina Patring, Rådgivare Religions och övertygelsefrihet, berättar mer om religion och demokrati. 

Linköpings kommun i samarbete med Svenska Missionsrådet och Svenska kyrkan i Linköping.

Observera att programpunkten är inställd.

Från demonstrationer i Belarus och motstånd mot militärkuppen i Burma till miljökamp i Amazonas och rätten att få älska den man vill i Uganda. Över hela världen står modiga aktivister längst fram i försvaret av allas våra gemensamma mänskliga rättigheter. Arbetet är viktigt, men också många gånger väldigt farligt. Utifrån aktuella exempel på kamp från runt om i världen berättar Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation på Civil Rights Defenders, om vilka frågor som verkligen är brännande och vad vi kan göra för att hjälpa aktivister som lever farligt.

Linköpings kommun i samarbete med Civil Rights Defenders.

Onsdag 24 november

Daniel Grahn, generalsekreterare för Erikshjälpen, berättar om hur Erikshjälpen startades av en fattig, dödssjuk pojke med en enkel idé. I dag förändrar man världen för flera hundratusen barn genom att belysa deras rättigheter och verka för lokal demokrati och utveckling. Erikshjälpen vill se hopp och hållbarhet hela vägen, från den skänkta kaffe-servicen i en Second hand-butik till utbildningsinsatser på den kenyanska landsbygden, hälsovård i översvämningarnas Bangladesh eller jämlika uppväxtvillkor i Skäggetorp.

Linköpings kommun i samarbete med Utrikespolitiska föreningen och Erikshjälpen.

Observera att ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Du hittar även föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 18:30-19:45
Plats: Stadsbiblioteket, Bokhallen samt digitalt

Torsdag 25 november

Demokratin måste bevaras och försvaras varje dag runt om i världen. Att försvara demokratin, dess institutioner och att stödja människor runt om i världen som arbetar för att stå upp för mänskliga rättigheter är därför nyckeln i Sidas (Swedish International Development Agency), arbete. Från aktiv antirasist i Linköping till Programansvarig för mänskliga rättigheter demokrati och jämställdhet på svenska ambassaden i Bangkok. 

Jenny Collste Lager, programansvarig för Sida med fokus på Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet och det regionala utvecklingssamarbete i Asien/Pacific, berättar om sitt arbete och vägen dit i en intervju med Linköpings ungdomsombud, Lovisa Mercurio.

Linköpings kommun i samarbete med SIDA, ambassaden i Thailand.

Anmälan för att delta fysiskt är nu stängd. Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 08:00-08:40
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Sonaten samt digitalt

Digitalisering ses som ett verktyg för att hantera samtida och framtida samhällsutmaningar i Sverige och globalt. Fördelarna med digitaliseringen är många, vilket har blivit uppenbart under pandemin. Det finns stora förväntningar på vad digitaliseringens krafter kan åstadkomma, men för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter behöver människor vara digitalt inkluderade. Hur ser dagens digitala klyftor ut och vilka konsekvenser har klyftorna för demokratin? Hör Ahmed Kaharevic, doktorand i statsvetenskap på Linköpings universitet och forskare kring digital delaktighet, berätta mer.

Linköpings kommun i samarbete med Linköpings universitet.

Anmälan för att delta fysiskt är nu stängd. Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 09:00-09:40
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Sonaten samt digitalt

Föreläsningen med Marco Helles, Utbildare i mänskliga rättigheter med tonvikt på rasism och diskriminering samt lärare på Enskilda högskolan Stockholm, berör rasism som ideologi och hot mot demokratin där FN:s olika konventioner liksom Europakonventionen och Sveriges grundlag bygger antirasistiska utgångspunkter och lagar. Kort historisk bakgrund kopplas till dagens rasistiska föreställningar och samhällsbyggen. Olika former av rasismer exemplifieras.

Anmälan för att delta fysiskt är nu stängd. Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 10:00-10:40
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Sonaten samt digitalt

När kvinnors rättigheter kränks får det långtgående effekter, både för individen och samhället. Många av de människorättskränkningar som särskilt drabbar flickor och kvinnor påverkar deras möjlighet att själva forma sina liv och fullt ut delta i samhällslivet. De som om kämpar för sina och andra kvinnors rättigheter runt om i världen betalar ofta ett ofattbart högt pris. Hör Katarina Bergehed, Sakkunnig, kvinnors rättigheter på Amnesty International Sverige, berätta mer.

Linköpings kommun i samarbete med Amnesty International, Sverige.

Anmälan för att delta fysiskt är nu stängd. Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 11:00-11:40
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Sonaten samt digitalt

Observera att programpunkten är inställd.

Sedan urminnes tider vet vi att kvinnor - i Sverige och i världen - har försökt kämpa för sina rättigheter och flyttat fram sina positioner på alla nivåerna , i alla delar av världen. Patriarkatet har dock alltid förhindrat detta genom att flytta debatten till kvinnors kroppar och hur kvinnor ska eller inte ska klä sig. Man talar om, för och över huvudet på kvinnor. Det handlar här både om könsmaktsordning och rasmaktsordning. Vad innebär detta för vår demokrati? Ver innebär detta för kvinnors och tjejers- fri och rättigheter? Zaynab Ouahabi, Retoriker, folkbildare, språkvetare och MR kunnig, reder ut några frågetecken.

Observera att programpunkten är inställd.

Demokrati handlar inte bara om att skapa och kämpa för rättvisa utan det handlar om att inte ta den förgivet. Demokratin behöver erövras och försvaras varje dag. Mänskliga rättigheter ger uttryck i olika former i världen men hur kan har och hot bromsas? Vilken avgörande roll har modet att våga säga nej och våga stå upp för de svagaste i ett samhället både lokalt och globalt? Zaynab Ouahabi, Retoriker, folkbildare, språkvetare och MR kunnig håller i föreläsningen.

Hur ser förutsättningarna för en rättvis klimatomställning ut? Hur hänger det ihop med jämställdhet och demokrati? Med bas i forskning och med exempel från Sverige, andra höginkomstländer liksom låginkomstländer utforskas vad en rättvis omställning kan vara, samt hur det påverkar olika grupper globalt och lokalt. Veronica Brodén Gyberg, Biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet, förklarar.

Linköpings kommun i samarbete med Linköpings universitet.

Anmälan för att delta fysiskt är nu stängd. Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 16:00-16:40
Plats: Linköping Konsert & Kongress, Sonaten samt digitalt

Erik Fichtelius, mångårig reporter och chef inom public services nyhetsverksamhet talar om Äkta nyheter, fri från propaganda och aktivism, som en del av försvaret av demokratin.

Anmälan för att delta fysiskt är nu stängd. Du hittar föreläsningen i spelaren nedan.

Tid: Klockan 18:00-ca 19:00
Plats: Stadsbiblioteket, Bokhallen samt digitalt

Senast uppdaterad den 22 november 2021