Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpingsgruppen

Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska verken i Linköping, Stångåstaden och Lejonfastigheter har bildat den så kallade "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan och skapa nya finansiella lösningar. Dessutom är bolaget Sankt Kors Fastigheter med i och med att bolaget finansieras genom Linköpings Stadshus.

Linköping är en starkt växande kommun och bolagen inom koncernen kommer att fortsätta investera i snabb takt och fokus är Hållbara investeringar för framtiden.

Kommunen har beslutat att all nyupplåning inom koncernen, inklusive genom dess dotterbolag, ska ske med kommunal borgen från Linköpings kommun. Det gäller även all ”grön finansiering”.

Linköpingsgruppen har tagit fram ett gemensamt MTN-program samt ett företagscertifikatsprogram där bolagen lånar under gemensamma villkor, fast i eget namn med kommunal borgen som säkerhet.

Genom att även skapa ett gemensamt Ramverk för gröna obligationer kan bolagen fortsätta låna under det gemensamma programmet men med grön inriktning på sina investeringar.

Program och ramverk

Här hittar du Linköpingsgruppens program och ramverk.

Läs mer om respektive bolag:

Utestående obligationer under det gemensamma MTN-programmet:

Obligationer ISIN Bolag Volym Lånedatum Återbetalningsdag Fast/Rörlig ränta Valuta Räntesats Grön obligation
MTN 1


SE0011974575

Linköpings Stadshus 800000000 2018-11-22 2023-11-23 Fast SEK 0,933 % p.a NEJ
MTN 2 SE0012193860 Stångåstaden 750000000 2019-09-27 2024-09-27 Fast  SEK 0,225 % p.a JA
MTN 3 SE0013358371 Linköpings Stadshus 500000000 2019-10-22 2024-10-22 Fast SEK 0,27 % p.a JA
MTN 4 SE0012675924 Lejonfastigheter 250000000 2019-11-29 2022-11-29 Rörlig SEK Stibor +0,75 % (exkl.påslag 0,12 %) JA
MTN 5 SE0012676815 Linköpings Stadshus 500000000 2020-04-14 2020-04-14 Rörlig SEK Stibor +0,75 %    (exkl.påslag 0,19 %) NEJ
MTN 6 NO0010891179 Stångåstaden 491000000 2020-08-25 2025-08-25 Rörlig NOK Nibor +0,75 % (exkl.påslag 17 %) NEJ
MTN 27 SE0013359775 Linköpings Stadshus 500000000 2020-08-26 2025-08-26 Rörlig SEK Stibor +0,75 % (exkl.påslag 0,225 %) JA
MTN 28 SE0013882701 Lejonfastigheter 200000000  2020-10-30 2024-04-22 Rörlig SEK Stibor +0,75 % (exkl.påslag 0,11 %) JA
MTN 29 SE001310478 Tekniska Verken 250000000  2021-03-19 2023-09-12 Rörlig SEK Stibor +0,75 % (exkl.påslag 0,11 %) JA
MTN 30 NO0010976293 Linköpings Stadshus 507000000  2021-04-16 2024-04-16 Rörlig NOK Stibor +0,75 % (exkl.påslag 0,065 %) NEJ
MTN 31 SE0014783106 Lejonfastigheter 150000000  2021-05-12 2026-05-12 Fast SEK 0,39 % p.a  JA
MTN 32 SE0013102290 Linköpings kommun 500000000  2021-05-25 2026-05-26 Fast SEK 0,39% p.a  JA

Senast uppdaterad den 1 juli 2021