Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpingsgruppen

Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska verken i Linköping, Stångåstaden och Lejonfastigheter har bildat den så kallade "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan och skapa nya finansiella lösningar. Dessutom är bolaget Sankt Kors Fastigheter med i och med att bolaget finansieras genom Linköpings Stadshus.

Linköping är en starkt växande kommun och bolagen inom koncernen kommer att fortsätta investera i snabb takt och fokus är Hållbara investeringar för framtiden.

Kommunen har beslutat att all nyupplåning inom koncernen, inklusive genom dess dotterbolag, ska ske med kommunal borgen från Linköpings kommun. Det gäller även all ”grön finansiering”.

Linköpingsgruppen har tagit fram ett gemensamt MTN-program samt ett företagscertifikatsprogram där bolagen lånar under gemensamma villkor, fast i eget namn med kommunal borgen som säkerhet.

Genom att även skapa ett gemensamt Ramverk för gröna obligationer kan bolagen fortsätta låna under det gemensamma programmet men med grön inriktning på sina investeringar.

Program och ramverk

Här hittar du Linköpingsgruppens program och ramverk.

Läs mer om respektive bolag:

Utestående obligationer under det gemensamma MTN-programmet:

Obligationer ISIN Bolag Volym Lånedatum Återbetalningsdag Fast/Rörlig ränta Räntesats Grön obligation
MTN 1


SE0011974575

Linköpings Stadshus 800000000 2018-11-22 2023-11-23 Fast 0,933 % p.a NEJ
MTN 2 SE0012193860 Stångåstaden 750000000 2019-09-27 2024-09-27 Fast  0,225 % p.a JA
MTN 3 SE0013358371 Linköpings Stadshus 500000000 2019-10-22 2024-10-22 Fast 0,27 % p.a JA
MTN 4 SE0012675924 Lejonfastigheter 250000000 2019-11-29 2022-11-29 Rörlig Stibor +0,75 % (exkl.påslag 0,12 %) JA
MTN 5 SE0012676815 Linköpings Stadshus 500000000 2020-04-14 2020-04-14 Rörlig Stibor +0,75 %    (exkl.påslag 0,19 %) NEJ
MTN 6 NO0010891179 Stångåstaden 491000000 2020-08-25 2025-08-25 Rörlig Nibor +0,75 % (exkl.påslag 17 %) NEJ
MTN 27 SE0013359775 Linköpings Stadshus 500000000 2020-08-26 2025-08-26 Rörlig Stibor +0,75 % (exkl.påslag 0,225 %) JA
MTN 28 SE0013882701 Lejonfastigheter 200000000  2020-10-30 2024-04-22 Rörlig Stibor +0,75 % (exkl.påslag 0,11 %)  JA

Senast uppdaterad den 9 november 2020