Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpingsgruppen

Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska verken i Linköping, Stångåstaden och Lejonfastigheter har bildat den så kallade "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan och skapa nya finansiella lösningar. Dessutom är bolaget Sankt Kors Fastigheter med i och med att bolaget finansieras genom Linköpings Stadshus.

Linköping är en starkt växande kommun och bolagen inom koncernen kommer att fortsätta investera i snabb takt och fokus är Hållbara investeringar för framtiden.

Kommunen har beslutat att all nyupplåning inom koncernen, inklusive genom dess dotterbolag, ska ske med kommunal borgen från Linköpings kommun. Det gäller även all ”grön finansiering”.

Linköpingsgruppen har tagit fram ett gemensamt MTN-program samt ett företagscertifikatsprogram där bolagen lånar under gemensamma villkor, fast i eget namn med kommunal borgen som säkerhet.

Genom att även skapa ett gemensamt Ramverk för gröna obligationer kan bolagen fortsätta låna under det gemensamma programmet men med grön inriktning på sina investeringar.

Program och ramverk

Här hittar du Linköpingsgruppens program och ramverk.

Läs mer om respektive bolag:

Utestående obligationer under det gemensamma MTN-programmet:

Obligationer Bolag Lånedatum Återbetalningsdag Fast/Rörlig ränta Räntesats Grön obligation
MTN 1 Linköpings Stadshus 2018-11-22 2023-11-23 Fast 0,933 % p.a NEJ
MTN 2 Stångåstaden 2019-09-27 2024-09-27 Fast  0,225 % p.a JA
MTN 3 Linköpings Stadshus 2019-10-22 2024-10-22 Fast 0,27 % p.a JA
MTN 4 Lejonfastigheter 2019-11-29 2022-11-29 Rörlig Stibor +0,75 % (exkl.påslag 0,12 %) JA
MTN 5 Linköpings Stadshus 2020-04-14 2020-04-14 Rörlig Stibor +0,75 %    (exkl.påslag 0,19 %) NEJ
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 april 2020