Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorg

Leanlink äldreomsorg driver vårdboenden, servicehus, hemtjänst, trygghetsboende och hemsjukvård i Linköpings kommun. Vi jobbar även med rehabilitering, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet.

 

Individen i centrum

Leanlink är Linköpings kommuns utförare, vilket innebär att vi driver vår verksamhet utan vinstintresse. Vår vård planeras utifrån varje individs behov och livssituation. För oss är det även viktigt att förebygga social- och fysisk ohälsa med hjälp av vård, omsorg och olika aktiviteter som anordnas i våra verksamheter.

Vi har lång erfarenhet av våra verksamhetsområden och arbetar mycket med vår värdegrund, rätt kompetens och utbildning hos vår personal, samt väl förankrade arbetsmetoder och processer baserade på forskning. Målet är att kunna uppfylla våra kunders förväntningar och ge dem det stöd och den hjälp de behöver.

Våra verksamhetsområden

  • Hemtjänst
  • Servicehus
  • Vårdboende
  • Trygghetsboende
  • Hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende
  • Rehabilitering i ordinärt och särskilt boende
  • Dagverksamheter
  • Kultur och fritid
Äldreomsorg

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Ågatan 31 (se karta)

Besöksadress : Ågatan 31

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
Äldreomsorg
581 81 Linköping

Fax: 013-20 58 03

Webbadress: https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/ https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/

Tf. affärsområdeschef: Per-Otto Waern
Mail: [email protected]
Telefon: 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 20 januari 2022