Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

På denna sida kan du hitta svar på vanliga frågor om din anställning på LSS Funktionsstöd.

För dig som arbetar som timvikarie:

Alla tider som du har arbetat ska vara registrerade i Timepool för att du ska få ersättning för dem. Ansvarig person på arbetsplatsen gör en beställning på de tider som du ska gå introduktion, som sedan bokas av bemanningsadministratör.

Du får ersättning för de tider som du går introduktion, men inte när du hälsar på. Hälsa-på-besöket är till för att du ska bilda dig en uppfattning om arbetsplatsen för att ta ställning till om du vill arbeta där.

Om du har en anställning som snart går ut och du är intresserad av att förlänga den kan du meddela detta till [email protected] som kan ge dig besked om vi kan erbjuda dig förlängning på din anställning.

För dig som har jobbat hos oss tidigare och är intresserad av att bli anställd igen gäller samma sak. Meddela ditt intresse till [email protected] så undersöker de möjligheterna för oss att erbjuda dig en ny anställningsperiod.

Om ditt förhinder inte gäller sjukdom eller vård av barn, är du ansvarig för ditt bokade pass.

Kontakta bemanningen på tel:013-263535 då de kan hjälpa till med att kontrollera om det finns någon annan tillgänglig vikarie. Annars är du skyldig att arbeta. Om du ändå inte arbetar ditt bokade pass, registreras det som olovlig frånvaro i Heroma.

På ditt anställningsbevis står din lön angiven i heltidslön. Din lön betalas fortfarande ut i timlön utefter hur många timmar du har jobbat per månad. Din timlön står angiven på din lönespecifikation.

På ditt anställningsbevis för semestervikariat står lönen angiven både i heltidslön och deltidslön, om du inte jobbar heltid. Det är uträknat efter vilken sysselsättningsgrad och heltidsmått som just din anställning innefattar.

Ob-tillägg och semesterersättning ingår inte i din heltidslön, utan tillkommer utöver din grundlön.

Detta kan bero på någon av följande orsaker:

-          Du har inte lagt in tillgänglighet i din kalender (se manual).

-          Din tillgänglighet matchar inte behov.

-          Du är inte färdig med din introduktion/delegering och därför inte kopplad till arbetsplatsen ännu.

-          Din anställningsperiod har gått ut.

-          Vid akut behov (pass som börjar inom två timmar) har du inte svarat på förfrågningar eller telefonsamtal, och därför gått miste om pass.

Timvikarien kan i sin profil i TP se de pass som ligger ute på de arbetsplatser hen är kopplad till, och göra en intresseanmälan på dessa. Det är viktigt att beställaren bockar i att passen ska annonseras när de lägger beställningen, eftersom timvikarien endast kan göra intresseanmälan på annonserade pass.

 

Säkerställ att du har bockat ur rutan ”visa endast pass där jag har tillgänglighet” och har rätt datumintervall för att kunna se eventuella pass som ligger ute på den arbetsplats du är kopplad till. Kolla detta:

-          Tillgänglighet (kryssrutan)

-          Rätt datumintervall

-          Kopplad till arbetsplatsen

-          Beställaren har annonserat passet

Om du, trots dessa förutsättningar, inte ser passen kan du kontakta Bemanningscentrum som gör en felanmälan.

Den möjligheten finns inte. Lösningen blir att du lägger in tillgänglighet på den tid som du kan jobba så att det blir synligt för bemanningsadministratören vilka av de aktuella passen du kan jobba och kan, om möjligt, anpassa den samlade beställningen därefter. Det går givetvis även bra att mejla [email protected], och berätta att du kan ta några av passen i en större beställning.

När du är vikarie med intermittent ramavtal (du blir bokad per pass när kortvarigt behov uppstår i verksamheten), så kan du aldrig bli inbeordrad eller kvarbeordrad på pass. Din arbetsskyldighet gäller endast på pass som du har blivit bokad på genom din tillgänglighet i Timecare pool.

När du är vikarie anställd på semestervikariat kan du bli inbeordrad och kvarbeordrad på pass om det uppstår en bemanningskris på arbetsplatsen. Det är endast chef och bemanningsadministratör som kan beordra in dig, och din bemanningsadministratör lägger då in denna tid som övertid i Heroma. 

Man kan byta pass med varandra om det är okej för verksamheten. Det är inte rekommenderat att göra detta ofta, men möjligheten finns. Tänk på att det måste finnas en ersättare för passet, som gör att aktiviteterna på arbetsplatsen inte påverkas. Du kan göra följande:

- Fråga andra vikarier eller ordinarie medarbetare på arbetsplatsen om ni kan byta pass med varandra.

- Ta kontakt med bemanningen för att se om det finns någon annan tillgänglig vikarie som kan ta ditt pass.

Kom ihåg att alla byten måste registreras. Detta är viktigt för att rätt lön ska utbetalas till dig och för att bemanningen ska ha en uppdaterad bild av vilka som jobbar varje dag för att kunna göra sitt arbete.

 • Timavlönade medarbetare tilldelas friskvårdsbidrag i proportion till hur mycket medarbetaren har arbetat. Som timavlönad medarbetare har du efterskottslön, vilket innebär att du också kommer få din tilldelning i Epassi månaden efter den arbetade perioden. Du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag fram till och med den 31 december innevarande år, så länge du har en pågående aktiv anställning. Det som inte nyttjas flyttas inte med till nästkommande år. Dock ger arbetade timmar i december månad ett friskvårdsbidrag i januari kommande år. Friskvårdsbidrag till timavlönad medarbetare kan högst uppgå till 233 kr/månad och 2800 kr/år.
 • På Epassis hemsida hittar du en FAQ som kan svara på fler frågor.
  Bemanningscentrum har ingen information om friskvård eller ersättningar. 

Om du har glömt ditt lösenord till Timecare pool kan du ta kontakt med LK Data på tel.nr. 013-206969 så kan de ställa om det åt dig.

Om du har glömt ditt lösenord till din datainloggning, kan du ta hjälp av två kollegor som ställer om det med hjälp av programmet Passwordkiosk under verktyg och system. Ett tips är att du nästa gång lägger in ditt mobilnummer, så kan du få ett nytt lösenord skickat till dig via sms om du råkar glömma det.

Alla som jobbar hos oss behöver ett datainlogg för att kunna använda kommunens datorer. Detta skapas åt dig när du blir anställd, och skickas ut på mail i samband med övrig anställningsinformation innan du kommer och signerar din anställning.

Om vi inte har kunnat skapa ett datainlogg åt dig, beror det på att du redan har ett konto hos en annan utförare eller annan del i kommunen. Man kan inte ha två konton. Du kan däremot använda ditt konto från din andra arbetsgivare i våra datorer, men kommer inte åt specifik information på intranätet.

Ifall du har konto hos annan arbetsgivare men vill flytta över det till LSS Funktionsstöd så tar du kontakt med [email protected] som kan förmedla dig till aktuell kontoadministratör.

Viktigt att du har tagit del av rutin gällande frånvaro vid sjukdom eller vård av barn.

Ring alltid till bemanningen i så god tid som möjligt. Om du meddelar arbetsplatsen utanför bemanningens öppettider, måste du även kontakta bemanningen under deras öppettider. 

Fr.o.m. dag 8 är du skyldig att kontakta din chef, som i sin tur tillser att beställningar läggs samt meddelar ansvarig administratör. Om din chef inte är nåbar måste du kontakta bemanningen. 

 

För dig som arbetar som tillsvidare- eller månadsanställd:

Nej, timvikarien kan förändra sin tillgänglighet utefter behov och kan använda sig av intresseanmälan.

 

Man kan byta pass med varandra om det är okej för verksamheten. Det är inte rekommenderat att göra detta ofta, men möjligheten finns. Tänk på att det måste finnas en ersättare för passet, som gör att aktiviteterna på arbetsplatsen inte påverkas. Du kan göra följande:

- Fråga medarbetare på arbetsplatsen om ni kan byta pass med varandra.

Kom ihåg att alla byten måste registreras i Heroma självservice. Detta är viktigt för att rätt lön ska utbetalas till dig och för att bemanningen ska ha en uppdaterad bild av vilka som jobbar varje dag för att kunna göra sitt arbete. Om byte sker med timvikarie ska [email protected] kontaktas. Observera att man inte kan lägga in ärende gällande byte med annan om tillsvidareanställd byter med timvikarie. Det är viktigt vid byte med annan, att kollegan godkänner bytet. Alternativt kan man välja ändrad arbetstid eller byte med sig själv, istället för byte med annan.

Logga in i Heroma självservice.

Exempel 1: 

Varseldatum samma dag: Lägg ditt ärende i självservice som övertid. 

Exempel 2:

Förskjuten arbetstid med varseldatum (det datum du blir kontaktad om det aktuella bytet): Om du ska jobba fredag kväll men får byta till torsdag kväll och blir ledig på fredagen. Du får veta detta minst en dag innan bytet ska ske. Här lägger du in ett ärende som förskjuten arbetstid. Glöm inte att skriva varseldatum i loggen.

Logga in i Heroma självservice 

 • Välj registrera och välj datum och byte med annan.
 • Välj person i rullistan som du ska byta med.

 • Dra passen mellan din kollega och dig.

 • Spara pass och skicka. För att ärendet ska registreras måste din kollega välja byte ok när hen får ärendet. 

 • Ärendet ska vara godkänt av chef innan bytet sker.

Ändrad arbetstid: 

När du lägger in ändrad arbetstid utbetalas ingen extra ersättning.

 

Inbeordring ska vara befogad oavsett vem som beordrar in.

 

Det utgår samma ersättning vid inbeordring som vid övrig övertid, och avtalet styr vad det blir för ersättning den aktuella dagen. Gäller ej vid utbildning och personalmöte på ledig dag, då du väljer utbildning mertid. Glöm inte att lägga in ditt ärende i Heroma självservice efter att du arbetat passet.

Viktigt att du lägger in ledigheten i god tid enligt de regler som gäller för den ledighet du önskar. Logga in i Heroma självservice.

 • Välj registrera.

 • Välj fr.o.m. datum.

 • Välj fliken frånvaro.

 • Välj den partiella ledighet det gäller.

 • Välj t.o.m. datum och omfattning.

 • Välj skicka.

Ansök om din ledighet i Heroma självservice.

Din chef godkänner ärendet när ersättare finns för dig på arbetsplatsen. Det är ditt ansvar att i förväg (minst två dagar innan) ta reda på om din ledighet är godkänd.

Om du har glömt ditt lösenord till Timecare pool kan du ta kontakt med LK Data på tel.nr. 013-206969 så kan de ställa om det åt dig.

Om du har glömt ditt lösenord till din datainloggning, kan du ta hjälp av två kollegor som ställer om det med hjälp av programmet Passwordkiosk under verktyg och system. Ett tips är att du nästa gång lägger in ditt mobilnummer, så kan du få ett nytt lösenord skickat till dig via sms om du råkar glömma det.

Alla som jobbar hos oss behöver ett datainlogg för att kunna använda kommunens datorer. Detta skapas åt dig när du blir anställd, och skickas ut på mail i samband med övrig anställningsinformation innan du kommer och signerar din anställning.

Om vi inte har kunnat skapa ett datainlogg åt dig, beror det på att du redan har ett konto hos en annan utförare eller annan del i kommunen. Man kan inte ha två konton. Du kan däremot använda ditt konto från din andra arbetsgivare i våra datorer, men kommer inte åt specifik information på intranätet.

Ifall du har konto hos annan arbetsgivare men vill flytta över det till LSS Funktionsstöd så tar du kontakt med [email protected] som kan förmedla dig till aktuell kontoadministratör.

Viktigt att du har tagit del av rutin gällande frånvaro vid sjukdom eller vård av barn.

Ring alltid till bemanningen i så god tid som möjligt. Om du meddelar arbetsplatsen utanför bemanningens öppettider, måste du även kontakta bemanningen under deras öppettider. 

Fr.o.m. dag 8 är du skyldig att kontakta din chef, som i sin tur tillser att beställningar läggs samt meddelar ansvarig administratör. Om din chef inte är nåbar måste du kontakta bemanningen. 

 

Senast uppdaterad den 12 april 2022