Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygglovskontoret

Bygglovskontoret har, på uppdrag av Bygg- och miljönämnden, ansvaret för myndighetsutövning av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Bygglovskontoret är rådgivande och handlägger ansökningar i ärenden som gäller bygglov, anmälan om byggåtgärd och bostadsanpassningsbidrag.

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Ledningsgrupp

Thorsten Hampusson
Thorsten Hampusson

Bygglovchef Bygglovskontoret

Till e-postformulär för Thorsten Hampusson

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 80

Porträttbild Sebastian Monell
Sebastian Monell

Avdelningschef bygglov Bygglovskontoret

Till e-postformulär för Sebastian Monell

E-post: Sebastian.Monell@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 28

Porträttbild Marinda Taberman
Marinda Taberman

Avdelningschef bygginspektion Bygglovskontoret

Till e-postformulär för Marinda Taberman

E-post: Marinda.Taberman@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 35

Kundundersökning

Bygglovskontorets personal

Chef bygglovskontoret

 • Thorsten Hampusson

Administration

 • Lillevi Glas, administratör
 • Ingela Hallberg, administratör
 • Christina Sandin, administratör
 • Annki Skullman, administratör

Bygglov

 • Sebastian Monell, avdelningschef
 • Susanne Appelberg, bygglovsarkitekt
 • Orhan Samlija, bygglovsarkitekt
 • Per-Arne Friberg, bygglovsingenjör
 • Liselott Blombäck, bygglovsantikvarie

Bygglov privatpersoner

 • Hanna Hasanagic, bygglovshandläggare
 • Tomas Talani, bygglovsingenjör
 • Tobias Tinglöf, bygglovshandläggare
 • Olof Thunberg, bygglovsingenjör
 • Catrin Törnvall, bygglovsingenjör

Bygglov företag

 • Adam Jaber, bygglovsingenjör
 • Filip Josefsson, bygglovsingenjör
 • Miralem Humackic, bygglovsingenjör
 • Karin Lilliecrantz, bygglovsingenjör
 • Kerstin Målefors, bygglovsingenjör
 • Annika Pettersson Jägevall, bygglovsingenjör

Bygginspektion

 • Marinda Taberman, avdelningschef
 • Hans Bovin, bygginspektör
 • Joakim Hammarstedt, tillgänglighetsinspektör
 • Jan Karlsson, VVS-inspektör, även energi- och klimatrådgivare
 • Johan Made, bygginspektör
 • Malek Malkey, bygginspektör
 • Niclas Roos, bygginspektör
 • Joakim Stenberg, bygginspektör
 • Fredric Tengdelius, bygginspektör
 • Mikael Urdal, bygginspektör
 • Mats Phersson, byggnadsingenjör tillika samordnare bostadsanpassning
 • Lena Nilsson, arbetsterapeut, bostadsanpassning
 • Marita Slycke, byggnadsingenjör, bostadsanpassning
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 januari 2020