Bygglovskontoret

Bygglovskontoret har, på uppdrag av Bygg- och miljönämnden, ansvaret för myndighetsutövning av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Bygglovskontoret är rådgivande och handlägger ansökningar i ärenden som gäller bygglov, anmälan om byggåtgärd och bostadsanpassningsbidrag.

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00

Ledningsgrupp

Thorsten Hampusson
Thorsten Hampusson

Bygglovchef Bygglovskontoret

Skicka e-post till Thorsten Hampusson

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 80

Sebastian Monell

Avdelningschef bygglov Bygglovskontoret

Skicka e-post till Sebastian Monell

E-post: Sebastian.Monell@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 28

Marinda Taberman

Avdelningschef bygginspektion Bygglovskontoret

Skicka e-post till Marinda Taberman

E-post: Marinda.Taberman@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 35

Kundundersökning

Bygglovskontorets personal

Chef bygglovskontoret

 • Thorsten Hampusson

Administration

 • Lillevi Glas, administratör
 • Christina Sandin, administratör
 • Annki Skullman, administratör

Bygglov

 • Sebastian Monell, avdelningschef
 • Susanne Appelberg, bygglovsarkitekt
 • Orhan Samlija, bygglovsarkitekt
 • Per-Arne Friberg, bygglovsingenjör
 • Liselott Blombäck, bygglovsantikvarie

Bygglov privatpersoner

 • Kristina Haggren, bygglovshandläggare
 • Tomas Talani, bygglovsingenjör
 • Tobias Tinglöf, bygglovshandläggare
 • Olof Thunberg, bygglovsingenjör
 • Catrin Törnvall, bygglovsingenjör

Bygglov företag

 • Adam Jaber, bygglovsingenjör
 • Filip Josefsson, bygglovsingenjör
 • Miralem Humackic, bygglovsingenjör
 • Karin Lilliecrantz, bygglovsingenjör
 • Kerstin Målefors, bygglovsingenjör
 • Annika Pettersson Jägevall, bygglovsingenjör

Bygginspektion

 • Marinda Taberman, avdelningschef
 • Hans Bovin, bygginspektör
 • Joakim Hammarstedt, tillgänglighetsinspektör
 • Jan Karlsson, VVS-inspektör, även energi- och klimatrådgivare
 • Johan Made, bygginspektör
 • Malek Malkey, bygginspektör
 • Niclas Roos, bygginspektör
 • Joakim Stenberg, bygginspektör
 • Fredric Tengdelius, bygginspektör
 • Mikael Urdal, bygginspektör
 • Mats Phersson, byggnadsingenjör tillika samordnare bostadsanpassning
 • Jennie Identeg, byggnadsingenjör, bostadsanpassning
 • Lena Nilsson, arbetsterapeut, bostadsanpassning
 • Marita Slycke, byggnadsingenjör, bostadsanpassning
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 januari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.