Bygglovskontoret

Bygglovskontoret har, på uppdrag av Bygg- och miljönämnden, ansvaret för myndighetsutövning av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Bygglovskontoret är rådgivande och handlägger ansökningar i ärenden som gäller bygglov, bygganmälan och bostadsanpassningsbidrag. Bygglovskontoret erbjuder även energi- och klimatrådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer.

Vänd dig till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst för att komma i kontakt med Bygglovskontoret.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Ledningsgrupp

Thorsten Hampusson

Bygglovchef Bygglovskontoret

Skicka e-post till Thorsten Hampusson

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 80

Sebastian Monell

Avdelningschef bygglov Bygglovskontoret

Skicka e-post till Sebastian Monell

E-post: Sebastian.Monell@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 28

Marinda Taberman

Avdelningschef bygginspektion Bygglovskontoret

Skicka e-post till Marinda Taberman

E-post: Marinda.Taberman@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 35

Kundundersökning

Bygglovskontorets personal

Chef bygglovskontoret

 • Thorsten Hampusson

Administration

 • Ute Artus, administrativ assistent
 • Lillevi Glas, administrativ assistent
 • Anneli Häggkvist, administrativ assistent
 • Sandra Skagerström, administrativ assistent
 • Annki Skullman, administrativ assistent

Bygglov

 • Sebastian Monell, avdelningschef
 • Orhan Samlija, bygglovsarkitekt
 • Per-Arne Friberg, bygglovsingenjör

Bygglov privatpersoner

 • Kristina Haggren, bygglovshandläggare
 • Tomas Talani, bygglovsingenjör
 • Tobias Tinglöf, bygglovshandläggare
 • Olof Thunberg, bygglovsingenjör
 • Catrin Törnvall, bygglovsingenjör

Bygglov företag

 • Adam Jaber, bygglovsingenjör
 • Miralem Humackic, bygglovsingenjör
 • Karin Lilliecrantz, bygglovsingenjör
 • Kerstin Målefors, bygglovsingenjör
 • Annika Pettersson Jägevall, bygglovsingenjör

Bygginspektion

 • Marinda Taberman, avdelningschef
 • Hans Bovin, bygginspektör
 • Joakim Hammarstedt, tillgänglighetsinspektör
 • Jan Karlsson, VVS-inspektör, även energi- och klimatrådgivare
 • Johan Made, bygginspektör
 • Malek Malkey, bygginspektör
 • Niclas Roos, bygginspektör
 • Joakim Stenberg, bygginspektör
 • Fredric Tengdelius, bygginspektör
 • Mats Phersson, byggnadsingenjör tillika samordnare bostadsanpassning
 • Jennie Identeg, byggnadsingenjör, bostadsanpassning
 • Lena Nilsson, arbetsterapeut, bostadsanpassning
 • Marita Slycke, byggnadsingenjör, bostadsanpassning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2017