Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljökontoret

Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Tillsynen bedrivs på uppdrag av Bygg- och miljönämnden.

Miljökontorets tillsynsuppdrag

Miljökontorets tillsyn räknas som myndighetsutövning och bedrivs enligt gällande lagstiftning. Exempel på tillsynsarbete är inspektioner, provtagning och utredningar. Miljökontoret ger också allmänhet och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor.

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Informationsarbete

Information är en viktig del i det förebyggande arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet på lokal nivå. Miljökontoret skickar bland annat ut informationsblad riktade till livsmedels- och miljöföretag.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och att följa upp besluten.

Effektiv myndighetsutövning innebär:

  • att arbeta förebyggande och förutseende
  • att vara rättssäker
  • att ha kunskap inom det aktuella området
  • att ge tydlig information till kommuninvånare, företag och andra intressenter
  • att vara oberoende
  • att ha god tillgänglighet och effektiv handläggning

De flesta myndighetsbeslut kan överklagas. Bygg- och miljönämndens beslut överklagas i de flesta fall hos länsstyrelsen.

Bygg- och miljönämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter.

Miljökontrets verksamhetsområden

Hälsoskyddstillsyn

Verksamheten innebär ansvar för tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, förskolor, skolor samt andra offentliga lokaler. Problem med inomhusmiljön kan vara dålig ventilation, lukt, buller, bristande underhåll, misstanke om mögel eller förekomst av radon.

Livsmedelstillsyn

Verksamheten innebär ansvar för tillsyn inom livsmedelsområdet. Livsmedelstillsynen omfattar godkännande av livsmedelslokaler, inspektion av lokalernas underhåll och skötsel samt hantering och förvaring av livsmedel.

I livsmedelstillsynen ingår även tillsynen över dricksvattnet.

Miljöskyddstillsyn

Verksamheten innebär ansvar för tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom miljöområdet. Det innebär bland annat kontroll av buller, vatten- och luftföroreningar från industrier och andra inrättningar.

Övervakning av avfallshantering och tillsyn över kemiska produkter samt granskning av plan- och bygglovärenden ingår också i kontorets ansvarsområde.

Ledningsgrupp

Reidar Danielsson
Reidar Danielsson

Miljöchef Miljökontoret

Till e-postformulär för Reidar Danielsson

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 47

Porträttbild Inger Alf Johansson
Inger Alf Johansson

Avdelningschef hälsoskyddstillsyn Miljökontoret

Till e-postformulär för Inger Alf Johansson

E-post: Inger.Alf-Johansson@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 67

Porträttbild Maria Pihlajärvi.
Maria Pihlajärvi

Avdelningschef livsmedelstillsyn Miljökontoret

Till e-postformulär för Maria Pihlajärvi

E-post: Maria.Pihlajarvi@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 80

Porträttbild Mikael Lekbeck
Mikael Lekbeck

Avdelningschef miljöskyddstillsyn Miljökontret

Till e-postformulär för Mikael Lekbeck

E-post: Mikael.Lekbeck@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 89

Miljökontorets personal

Miljöchef

Reidar Danielsson
Reidar Danielsson

Miljöchef Miljökontoret

Till e-postformulär för Reidar Danielsson

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 47

Administration och utveckling

  • Anna Nystrand-Borg, registrator/miljöskyddsinspektör
  • Daniel Andersson, administratör
  • Iva Nikolova Krasimirova, administrativ assistent 
  • Peter Arnesson, miljöskyddsinspektör
  • Malin Hultegård, planeringsledare

Hälsoskyddstillsyn

Porträttbild Inger Alf Johansson
Inger Alf Johansson

Avdelningschef hälsoskyddstillsyn Miljökontoret

Till e-postformulär för Inger Alf Johansson

E-post: Inger.Alf-Johansson@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 67

  • Karoline Antoniusson, miljöskyddsinspektör
  • Jean-Pierre Conte, miljöskyddsinspektör
  • Lina Dufva, miljöskyddsinspektör
  • Elin Hagstad, miljöskyddsinspektör
  • Annelie Hammarström, miljöskyddsinspektör
  • Sara Kronberg, miljöskyddsinspektör
  • Petra Larsson, miljöskyddsinspektör
  • Julia Lennman, miljöskyddsinspektör
  • Jenni Lindkvist, miljöskyddsinspektör
  • Emelie Lundberg, miljöskyddsinspektör
  • Joakim Nersing, miljöskyddsinspektör
  • Alexandra Persson, miljöskyddsinspektör
  • Isabelle Romedahl, miljöskyddsinspektör
  • Marie Tilja, miljöskyddsinspektör
  • David Törngren, miljöskyddsinspektör

Livsmedelstillsyn

Porträttbild Maria Pihlajärvi.
Maria Pihlajärvi

Avdelningschef livsmedelstillsyn Miljökontoret

Till e-postformulär för Maria Pihlajärvi

E-post: Maria.Pihlajarvi@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 80

  • Lina Andersson, miljöskyddsinspektör
  • Renate Hagelin, miljöskyddsinspektör
  • Linnea Henriksson, miljöskyddsinspektör
  • Birgitta Iggland, miljöskyddsinspektör
  • Jimmy Johnsson, miljöskyddsinspektör
  • Helena Johansson, miljöskyddsinspektör
  • Razan Koj, miljöskyddsinspektör
  • Lina Lundberg, miljöskyddsinspektör
  • Karl Tegnestedt, livsmedelsinspektör

Miljöskyddstillsyn

  • Patric Andersson, miljöskyddsinspektör
  • Jens Berglund, miljöskyddsinspektör
  • Camilla Green, miljöskyddsinspektör
  • Kristina Hemström, miljöskyddsinspektör
  • Magnus Jansson, miljöskyddsinspektörOK
  • Malin Johansson, miljöskyddsinspektör
  • Monica Jörneskog, miljöskyddsinspektör
  • Sara Kronberg, miljöskyddsinspektör
  • Calle Lind, miljöskyddsinspektör
  • Ulrika Lundahl, miljöskyddsinspektör
  • Torgny Sylvan, miljöskyddsinspektör
  • Carola Österberg, miljöskyddsinspektör

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 februari 2020