Miljökontoret

Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Tillsynen bedrivs på uppdrag av Bygg- och miljönämnden.

Miljökontorets tillsynsuppdrag

Miljökontorets tillsyn räknas som myndighetsutövning och bedrivs enligt gällande lagstiftning. Exempel på tillsynsarbete är inspektioner, provtagning och utredningar. Miljökontoret ger också allmänhet och företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor.

Informationsarbete

Information är en viktig del i det förebyggande arbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet på lokal nivå. Miljökontoret skickar bland annat ut informationsblad riktade till livsmedels- och miljöföretag.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, att ta fram och dokumentera uppgifter som beslut ska grundas på, att fatta beslut och att följa upp besluten.

Effektiv myndighetsutövning innebär:

 • att arbeta förebyggande och förutseende
 • att vara rättssäker
 • att ha kunskap inom det aktuella området
 • att ge tydlig information till kommuninvånare, företag och andra intressenter
 • att vara oberoende
 • att ha god tillgänglighet och effektiv handläggning

De flesta myndighetsbeslut kan överklagas. Bygg- och miljönämndens beslut överklagas i de flesta fall hos länsstyrelsen.

Bygg- och miljönämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter.

Miljökontrets verksamhetsområden

Hälsoskyddstillsyn

Verksamheten innebär ansvar för tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, förskolor, skolor samt andra offentliga lokaler. Problem med inomhusmiljön kan vara dålig ventilation, lukt, buller, bristande underhåll, misstanke om mögel eller förekomst av radon.

Livsmedelstillsyn

Verksamheten innebär ansvar för tillsyn inom livsmedelsområdet. Livsmedelstillsynen omfattar godkännande av livsmedelslokaler, inspektion av lokalernas underhåll och skötsel samt hantering och förvaring av livsmedel.

I livsmedelstillsynen ingår även tillsynen över dricksvattnet.

Miljöskyddstillsyn

Verksamheten innebär ansvar för tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom miljöområdet. Det innebär bland annat kontroll av buller, vatten- och luftföroreningar från industrier och andra inrättningar.

Övervakning av avfallshantering och tillsyn över kemiska produkter samt granskning av plan- och bygglovärenden ingår också i kontorets ansvarsområde.

Ledningsgrupp

Reidar Danielsson
Reidar Danielsson

Miljöchef Miljökontoret

Skicka e-post till Reidar Danielsson

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 47

Inger Alf Johansson

Avdelningschef hälsoskyddstillsyn Miljökontoret

Skicka e-post till Inger Alf Johansson

E-post: Inger.Alf-Johansson@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 67

Maria Pihlajärvi

Avdelningschef livsmedelstillsyn Miljökontoret

Skicka e-post till Maria Pihlajärvi

E-post: Maria.Pihlajarvi@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 80

Mikael Lekbeck

Avdelningschef miljöskyddstillsyn Miljökontret

Skicka e-post till Mikael Lekbeck

E-post: Mikael.Lekbeck@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 89

Miljökontorets personal

Miljöchef

Reidar Danielsson
Reidar Danielsson

Miljöchef Miljökontoret

Skicka e-post till Reidar Danielsson

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 47

Administration och utveckling

 • Anna Nystrand-Borg, registrator/miljöskyddsinspektör
 • Daniel Andersson, administratör
 • Iva Nikolova Krasimirova, administrativ assistent 
 • Peter Arnesson, miljöskyddsinspektör
 • Malin Hultegård, planeringsledare

Hälsoskyddstillsyn

Inger Alf Johansson

Avdelningschef hälsoskyddstillsyn Miljökontoret

Skicka e-post till Inger Alf Johansson

E-post: Inger.Alf-Johansson@linkoping.se

Telefon: 013-26 28 67

 • Simon Andersson, miljöskyddsinspektör
 • Jean-Pierre Conte, miljöskyddsinspektör
 • Lina Dufva, miljöskyddsinspektör
 • Elin Hagstad, miljöskyddsinspektör
 • Annelie Hammarström, miljöskyddsinspektör
 • Camilla Green, miljöskyddsinspektör
 • Kristina Hemström, miljöskyddsinspektör
 • Helena Johansson, miljöskyddsinspektör
 • Monica Jörneskog, miljöskyddsinspektör
 • Sara Kronberg, miljöskyddsinspektör
 • Jenni Lindkvist, miljöskyddsinspektör
 • Alexandra Persson, miljöskyddsinspektör
 • Isabelle Romedahl, miljöskyddsinspektör
 • Marie Tilja, miljöskyddsinspektör

Livsmedelstillsyn

Maria Pihlajärvi

Avdelningschef livsmedelstillsyn Miljökontoret

Skicka e-post till Maria Pihlajärvi

E-post: Maria.Pihlajarvi@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 80

 • Lina Andersson, miljöskyddsinspektör
 • Ulf-Fredrik Dahlberg, miljöskyddsinspektör
 • Renate Hagelin, miljöskyddsinspektör
 • Birgitta Iggland, miljöskyddsinspektör
 • Jimmy Johnsson, miljöskyddsinspektör
 • Helena Johansson, miljöskyddsinspektör
 • Razan Koj, miljöskyddsinspektör
 • Lina Lundberg, miljöskyddsinspektör
 • Charlotta Paulsson, miljöskyddsinspektör
 • Karl Tegnestedt, livsmedelsinspektör

Miljöskyddstillsyn

Mikael Lekbeck

Avdelningschef miljöskyddstillsyn Miljökontret

Skicka e-post till Mikael Lekbeck

E-post: Mikael.Lekbeck@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 89

 • Karoline Antoniusson, miljöskyddsinspektör
 • Jens Berglund, miljöskyddsinspektör
 • Julia Glennvall, miljöskyddsinspektör
 • Jenny Gyllensvaan, miljöskyddsinspektör
 • Magnus Jansson, miljöskyddsinspektör
 • Malin Johansson, miljöskyddsinspektör
 • Razan Koj, miljöskyddsinspektör
 • Sara Kronberg, miljöskyddsinspektör
 • Ulrika Lundahl, miljöskyddsinspektör
 • Charlotta Paulsson, miljöskyddsinspektör
 • Anna-Stina Påledal, miljöskyddsinspektör
 • Sofia Sandström, miljöskyddsinspektör
 • Anna Senior Samuelsson, miljöskyddsinspektör
 • Torgny Sylvan, miljöskyddsinspektör
 • Carola Österberg, miljöskyddsinspektör
 • Otto Strid, miljöskyddsinspektör
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2019