Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Taxa för Miljökontorets tillsyn

Timavgift för Miljökontorets tillsyn

Bygg- och miljönämnden fastställer, före utgången av varje kalenderår, nästa års timavgift grundad på den allmänna prisutvecklingen.

Timavgift från och med 1 januari 2020

Tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, 1 050 kronor per timma.

Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, 1 220 kronor per timma.

Taxor för prövning och tillsyn

Gällande taxor är beslutade av kommunfullmäktige 29 november 2011, §229 (livsmedelslagen) och 2015-12-08 § 506  (miljöbalken och strålskyddslagen).

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter görs utifrån Livsmedelsverkets vägledning. Mer information om detta hittar du på Livsmedelsverkets sida om avgifter för livsmedelskontroll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 februari 2020