Sjuk-/vabanmälan för anställda på MoS

Nedanstående information gäller för medarbetare på Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du blir sjuk eller behöver vårda barn:

  • Kontakta i första hand personaladministratörernas funktionsbrevlåda "MoS sjuk-/vabanmälan" och meddela namn, kontor, datum och vid VAB även barnets personnummer. Skriv namn och kontor i mejlets ämnesrad.
  • Om du inte har möjlighet att mejla kan du även kontakta din personaladministratör via telefon.
  • Meddela även din chef.
  • När du åter är i tjänst mejlar du personaladministratörernas funktionsbrevlåda "MoS sjuk-/vabanmälan" och meddelar namn, kontor samt frånvarodagar (vid del av dag meddela detta)
  • När du efter ett månadsskifte granskar din tjänstgöringsrapport kontrollerar du och godkänner att din frånvaro registrerats korrekt

Du ansvarar själv för att:

  • Stänga av din telefon. Om du har mobil anknytning kan du hänvisa via tjänsten Röststyrning på anknytning 4949. Du hänvisar genom röstkommandon "Hänvisa" och "Sjuk". Har du inte den möjligheten kan du ringa kommunens växel, 013-20 64 00.
  • Avboka eventuella möten. Om du behöver hjälp med detta kontakta en kollega.
  • Om du har distansåtkomst eller en Androidtelefon kan du lägga själv lägga in ett frånvaromeddelande i din mejl. Om du inte själv har möjlighet att lägga in frånvaromeddelande kontaktar du LK-datas kundservice på telefon 013-20 69 69 för hjälp att lägga in ett frånvaromeddelande tillsvidare. Det är även möjligt att maila till LK-data kundservice. Denna hjälp från LK-data ingår inte i den ordinarie supporten och är därför avgiftsbelagd (förnärvarande 150 kronor).
  • När du återgått i tjänst ansvarar du för att ta bort frånvaromeddelandet.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 oktober 2018