Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsmiljökontoret

Stadsmiljökontoret arbetar för att utveckla och upprätthålla attraktiva stadsmiljöer i Linköping.

Kontoret upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella, trygga och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun.

Kontoret säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas.

Kontoret säkerställer och utvecklar kommunens trafiksäkerhet genom lokala trafikföreskrifter, riktlinjer för parkering och stöd vid trafikarbeten.  

Kontoret handlägger samhällsbetalda resor, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsar.

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Stadsmiljökontoret arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av följande avdelningar:

 • Park och natur
 • Projekt
 • Trafik och gata där gruppen Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) ingår.

Ledningsgrupp

Jonas Sjölin

Kontorschef Stadsmiljökontoret

Till e-postformulär för Jonas Sjölin

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 39

Avdelningschef Elisabeth Lundqvist
Elisabeth Lundqvist

Avdelningschef park och natur Stadsmiljökontoret

Till e-postformulär för Elisabeth Lundqvist

E-post: Elisabeth.Lundqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 70

Porträttbild Christian Mattsson
Christian Mattsson

Avdelningschef projekt Stadsmiljökontoret

Till e-postformulär för Christian Mattsson

E-post: Christian.Mattsson@linkoping.se

Porträttbild Anna Wallroth
Anna Wallroth

Avdelningschef trafik och gata Stadsmiljökontoret

Till e-postformulär för Anna Wallroth

E-post: Anna.Wallroth@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 67

Kontorsövergripande funktioner

 • Ulf Johansson Lorin, verksamhetsstrateg
 • Ann-Christin Karlsson, administrativ assistent
 • Sara Lundgren, projektplanerare
 • Ann-Cathrine Löfvenberg, administrativ assistent
 • Paula Nero, administratör

Park och natur

Avdelningen arbetar inom tre huvudsakliga områden:

Naturvård och friluftsliv. De arbetar bland annat med att förvalta och utveckla kommunala naturreservat, kommunens skogar, Stångåstråket, Östgötaleden och andra friluftsanordningar som grillplatser och fågeltorn. De arbetar även med tillgänglighet i tätortsnära natur och genomför naturguidningar.

Drift och underhåll av kommunens allmänna platser. I arbetet ingår bland annat skötsel av parker och gräsytor, utsmyckning i form av planteringar och belysningar, renhållning, vinterväghållning och arrendeavtal.

Utveckling av stadens offentliga rum. De tar fram planer och program för hur bland annat torg, parker och lekmiljöer ska gestaltas för att bli attraktiva och mångfunktionella platser för stadens alla invånare. De arbetar också med utveckling av ljussättning, möblering och skyltning i det offentliga rummet.

Avdelningschef Elisabeth Lundqvist
Elisabeth Lundqvist

Avdelningschef park och natur Stadsmiljökontoret

Till e-postformulär för Elisabeth Lundqvist

E-post: Elisabeth.Lundqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 70

 • Björn Brage, fastighetsförvaltare
 • Sami Blick, driftingenjör
 • Carl Eriksson, driftingenjör
 • Magnus Franzén, fastighetsförvaltare
 • Sigrid Gustafsson, kommunekolog
 • Sophia Haas, landskapsarkitekt
 • Malin Hansander, driftingenjör
 • Ola Holmgren, naturvårdare
 • Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare
 • Anders Jörneskog, kommunekolog
 • Håkan Lundberg, kommunekolog
 • Lisa Markström, landskapsarkitekt
 • Johan Molin, kommunekolog
 • Linda Moström, landskapsarkitekt
 • Bitte Nygren, driftingenjör
 • Andreas Rydin, driftingenjör
 • Thomas Weissenberg, skogsförvaltare
 • Matilda Westling, landskapsarkitekt

Projekt

Porträttbild Christian Mattsson
Christian Mattsson

Avdelningschef projekt Stadsmiljökontoret

Till e-postformulär för Christian Mattsson

E-post: Christian.Mattsson@linkoping.se

 • Ninib Abdulnoour, projektledare
 • Tina Betmark, administrativ assistent
 • Erik Bjäresten, projektledare
 • Helena Blom, projektledare
 • Marie Fredin, projektledare
 • Joacim Gustavsson, projektledare
 • Elna Hammarström, projektledare
 • Daniel Jirlund, projektledare
 • Åsa Karlsson, projektledare
 • Lars Norr, projektledare
 • Per Oldfeldt, projektledare
 • Peter Rexfalk, projektledare
 

Trafik och gata

Porträttbild Anna Wallroth
Anna Wallroth

Avdelningschef trafik och gata Stadsmiljökontoret

Till e-postformulär för Anna Wallroth

E-post: Anna.Wallroth@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 67

 • Ingela Andersson, administrativ assistent
 • Lars Arwidson, driftingenjör
 • Pia Blücher, torgmästare
 • Cecilia Brage, trafikingenjör
 • Johan Engström, trafikingenjör
 • Johan Fällström, trafikingenjör parkering
 • Michaela Gustafsson, administrativ assistent
 • Mats Hallberg, driftingenjör
 • Krister Hjärtström, driftingenjör
 • Anna Holm, administrativ assistent
 • Karoline Hällgren, projektledare tillgänglighet
 • Dennis Höijer, driftingenjör
 • Louise Jensen, trafikingenjör
 • Bo Karlsson, driftingenjör
 • Peter Lindell, trafikingenjör
 • Rebecka Lundin, trafikingenjör
 • Elinor Löfgren, driftingenjör
 • Jakob Olingdal, trafikingenjör
 • Mikael Strindemo, trafikingenjör
 • Annika Wulcan, GIT-koordinator

Särskild kollektivtrafik

Gruppen handlägger ärenden som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och mobilitetsstöd. Gruppen samverkar med Region Östergötland kring beställningscentral och transporter för färdtjänst och skolskjuts med bil.

Charlotta Holmgren

Gruppchef särskild kollektivtrafik Stadsmiljökontoret

Till e-postformulär för Charlotta Holmgren

E-post: Charlotta.Holmgren@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 25

 • Jenny Ackarp, färdtjänsthandläggare
 • Jimmy Ehrnholm, färdtjänsthandläggare
 • Krishna Patel, färdtjänsthandläggare
 • Zandra Adell Sjöberg, färdtjänsthandläggare
 • Anna Tångered Rudén, färdtjänsthandläggare
 • Malin Wärnberg, färdtjänsthandläggare
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 februari 2020