Stadsmiljökontoret

Stadsmiljökontoret arbetar för att utveckla och upprätthålla attraktiva stadsmiljöer i Linköping.

Kontoret upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella, trygga och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun.

Kontoret säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas.

Kontoret säkerställer och utvecklar kommunens trafiksäkerhet genom lokala trafikföreskrifter, riktlinjer för parkering och stöd vid trafikarbeten.  

Kontoret handlägger samhällsbetalda resor, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsar.

Stadsmiljökontoret arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av följande avdelningar:

 • Stadsmiljöavdelningen
 • Drift och underhållsavdelningen där gruppen Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) även ingår.

Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst för att komma i kontakt med stadsmiljökontoret.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Ledningsgrupp

Porträtt på Jonas Sjölin
Jonas Sjölin

Kontorschef Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Jonas Sjölin

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 39

Jimmy Johansson

Avdelningschef drift och underhåll Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Jimmy Johansson

E-post: Jimmy.Johansson@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 70

Ulf Johansson Lorin

Avdelningschef stadsmiljö Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Ulf Johansson Lorin

E-post: Ulf.Johansson-Lorin@linkoping.se

Telefon: 013-20 88 45

Drift och underhåll           

Drift och underhåll är den avdelning som sköter om alla allmänna platser i Linköping, så som gator, vägar och parker. Vi ser till att Linköping är en trivsam, funktionell och välskött kommun att bo och leva i. Vårt uppdrag är att förvalta, utveckla, upprätthålla och kvalitetssäkra en trygg, snygg, säker, tillgänglig stads - och landsbygdsmiljö. Vi ska bidra till att alla medborgare ska vara nöjda och stolta över sin kommun.

I parkskötseln ingår gräsklippning, busk/trädskötsel, sommarblomsplantering och renhållning. Inom området gatuskötsel ansvarar vi för sommar - och vinterväghållning samt asfaltering av gator. Vi har även ansvar för markupplåtelse och torghandel, lekplatser, broskötsel, klottersanering, belysning, vägmarkeringar och vägmärken. Delar av verksamheten upphandlas och sköts av entreprenörer.

 • Jimmy Johansson, avdelningschef
 • Lars Arwidson, driftingenjör
 • Pia Blücher, torgmästare
 • Björn Brage, fastighetsförvaltare
 • Linnéa Carlzon, kommunekolog
 • Carl Eriksson, driftingenjör
 • Magnus Franzén, fastighetsförvaltare
 • Sigrid Gustafsson, kommunekolog
 • Mats Hallberg, driftingenjör
 • Malin Hansander, driftingenjör
 • Krister Hjärtström, driftingenjör
 • Ola Holmgren, naturvårdare
 • Dennis Höijer, driftingenjör
 • Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare
 • Elinor Josefsson, driftingenjör
 • Anders Jörneskog, kommunekolog
 • Maria Jörnstedt Isik, administrativ assistent
 • Bo Karlsson, driftingenjör
 • Håkan Lundberg, kommunekolog
 • Johan Molin, kommunekolog
 • Bitte Nygren, driftingenjör
 • Andreas Rydin, driftingenjör
 • Thomas Weissenberg, skogsförvaltare
 • Annika Wulcan, GIT-koordinator

 

Särskild kollektivtrafik

Gruppen handlägger ärenden som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och mobilitetsstöd.Gruppen samverkar med Region Östergötland kring beställningscentral och transporter för färdtjänst och skolskjuts med bil.

 • Charlotta Holmgren, gruppchef
 • Jenny Ackarp, färdtjänsthandläggare
 • Lena Agefjäll, färdtjänsthandläggare
 • Jimmy Kvismargård, färdtjänsthandläggare
 • Paula Nero, färdtjänsthandläggare
 • Krishna Patel, färdtjänsthandläggare
 • Anna Tångered Rudén, färdtjänsthandläggare
 • Malin Wärnberg, färdtjänsthandläggare

Stadsmiljö

Avdelningen för stadsmiljö ansvarar för att genomföra investeringar som är förutsättningen för ett växande Linköping. Dels parker och grönområden som ska vara trygga och lättillgängliga, dels gator och torg som ska vara säkra och tilltalande stadsmiljöer. Det handlar om utveckla Tinnerö Eklandskap, bygga vägar och broar, förbättra belysning etc.

 • Ulf Johansson Lorin, avdelningschef
 • Ninib Abdulnoour, projektledare infrastruktur
 • Ingela Andersson, administrativ assistent
 • Tina Betmark, administrativ assistent
 • Cecilia Brage, trafikingenjör
 • Marie Fredin, projektledare infrastruktur
 • Johan Fällström, trafikingenjör parkering
 • Joacim Gustavsson, projektledare infrastruktur
 • Elna Hammarström, projektledare infrastruktur
 • Karoline Hällgren, projektledare tillgänglighet
 • Daniel Jirlund, projektledare infrastruktur
 • Emma Johansson, tekniksprångare
 • Ann-Christin Karlsson, administrativ assistent
 • Åsa Karlsson, projektledare infrastruktur
 • Henrik Lamberthz, projektledare infrastruktur
 • Rebecka Lundin, trafikingenjör
 • Ann-Cathrine Löfvenberg, administrativ assistent
 • Jonas Nygren, trafikingenjör
 • Lars Norr, projektledare infrastruktur
 • Per Oldfelt, projektledare infrastruktur
 • Jakob Olingdal, trafikingenjör
 • Sonja Rahmqvist, karttekniker
 • Peter Rexfalk, projektledare infrastruktur
 • Anders Sederström, controller
 • Mikael Strindemo, trafikingenjör
 • Björn Tjus, landskapsarkitekt 
 • Anna Wallroth, trafikingenjör
 • Matilda Westling, landskapsarkitekt
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017