Stadsmiljökontoret

Stadsmiljökontoret arbetar för att utveckla och upprätthålla attraktiva stadsmiljöer i Linköping.

Kontoret upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella, trygga och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun.

Kontoret säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas.

Kontoret säkerställer och utvecklar kommunens trafiksäkerhet genom lokala trafikföreskrifter, riktlinjer för parkering och stöd vid trafikarbeten.  

Kontoret handlägger samhällsbetalda resor, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsar.

Stadsmiljökontoret arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av följande avdelningar:

 • Stadsmiljöavdelningen
 • Drift och underhållsavdelningen där gruppen Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) även ingår.

Ledningsgrupp

Jonas Sjölin
Jonas Sjölin

Kontorschef Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Jonas Sjölin

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 39

Vakant

Avdelningschef drift och underhåll Stadsmiljökontoret

Telefon: 013-20 71 70

Vakant

Avdelningschef stadsmiljö Stadsmiljökontoret

Projekt och administration

Projektplanering

 • Sara Lundgren, projektplanerare

Administration Drift och underhåll

 • Anna Holm, administrativ assistent

Administration Stadsmiljö

 • Ingela Andersson, administrativ assistent
 • Tina Betmark, administrativ assistent
 • Michaela Gustafsson, administrativ assistent
 • Ann-Christin Karlsson, administrativ assistent
 • Ann-Cathrine Löfvenberg, administrativ assistent

Drift och underhåll           

Drift och underhåll är den avdelning som sköter om alla allmänna platser i Linköping, så som gator, vägar och parker. Vi ser till att Linköping är en trivsam, funktionell och välskött kommun att bo och leva i. Vårt uppdrag är att förvalta, utveckla, upprätthålla och kvalitetssäkra en trygg, snygg, säker, tillgänglig stads - och landsbygdsmiljö. Vi ska bidra till att alla medborgare ska vara nöjda och stolta över sin kommun.

I parkskötseln ingår gräsklippning, busk/trädskötsel, sommarblomsplantering och renhållning. Inom området gatuskötsel ansvarar vi för sommar - och vinterväghållning samt asfaltering av gator. Vi har även ansvar för markupplåtelse och torghandel, lekplatser, broskötsel, klottersanering, belysning, vägmarkeringar och vägmärken. Delar av verksamheten upphandlas och sköts av entreprenörer.

 • Lars Arwidson, driftingenjör
 • Pia Blücher, torgmästare
 • Björn Brage, fastighetsförvaltare
 • Linnéa Carlzon, kommunekolog
 • Carl Eriksson, driftingenjör
 • Magnus Franzén, fastighetsförvaltare
 • Sigrid Gustafsson, kommunekolog
 • Mats Hallberg, driftingenjör
 • Malin Hansander, driftingenjör
 • Krister Hjärtström, driftingenjör
 • Ola Holmgren, naturvårdare
 • Dennis Höijer, driftingenjör
 • Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare
 • Elinor Josefsson, driftingenjör
 • Anders Jörneskog, kommunekolog
 • Bo Karlsson, driftingenjör
 • Håkan Lundberg, kommunekolog
 • Johan Molin, kommunekolog
 • Bitte Nygren, driftingenjör
 • Andreas Rydin, driftingenjör
 • Thomas Weissenberg, skogsförvaltare
 • Annika Wulcan, GIT-koordinator

 

Särskild kollektivtrafik

Gruppen handlägger ärenden som rör färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och mobilitetsstöd.Gruppen samverkar med Region Östergötland kring beställningscentral och transporter för färdtjänst och skolskjuts med bil.

 • Charlotta Holmgren, gruppchef
 • Jenny Ackarp, färdtjänsthandläggare
 • Jimmy Ehrnholm, färdtjänsthandläggare
 • Paula Nero, färdtjänsthandläggare
 • Krishna Patel, färdtjänsthandläggare
 • Zandra Sjöberg, färdtjänsthandläggare
 • Anna Tångered Rudén, färdtjänsthandläggare
 • Malin Wärnberg, färdtjänsthandläggare

Stadsmiljö

Avdelningen för stadsmiljö ansvarar för att genomföra investeringar som är förutsättningen för ett växande Linköping. Dels parker och grönområden som ska vara trygga och lättillgängliga, dels gator och torg som ska vara säkra och tilltalande stadsmiljöer. Det handlar om utveckla Tinnerö Eklandskap, bygga vägar och broar, förbättra belysning etc.

 • Ninib Abdulnoour, projektledare infrastruktur
 • Erik Bäresten, projektledare infrastruktur
 • Cecilia Brage, trafikingenjör
 • Marie Fredin, projektledare infrastruktur
 • Johan Fällström, trafikingenjör parkering
 • Joacim Gustavsson, projektledare infrastruktur
 • Elna Hammarström, projektledare infrastruktur
 • Karoline Hällgren, projektledare tillgänglighet
 • Louise Jensen, trafikingenjör
 • Daniel Jirlund, projektledare infrastruktur
 • Åsa Karlsson, projektledare infrastruktur
 • Rebecka Lundin, trafikingenjör
 • Lisa Markström, landskapsarkitekt
 • Linda Moström, landskapsarkitekt
 • Lars Norr, projektledare infrastruktur
 • Per Oldfelt, projektledare infrastruktur
 • Jakob Olingdal, trafikingenjör
 • Sonja Rahmqvist, karttekniker
 • Peter Rexfalk, projektledare infrastruktur
 • Mikael Strindemo, trafikingenjör
 • Anna Wallroth, trafikingenjör
 • Matilda Westling, landskapsarkitekt
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 maj 2019