Social- och omsorgsförvaltningen

Vårt uppdrag är att stärka människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv med god kvalitet. Vi arbetar efter en värdegrund som bygger på en humanistisk människosyn, ett professionellt förhållningssätt och med respekt för individen. Vi är en förvaltning som möter framtidens vård och omsorg med professionalism, samverkan och mod.

Uppdrag

Social- och omsorgsförvaltningen har två uppdrag:

  • Social- och omsorgsförvaltningen är en myndighet vars arbete regleras av ett flertal lagstiftningar, till exempel socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Social- och omsorgsförvaltningen svarar för att planera, upphandla och följa upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg.

Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden. Förvaltningen arbetar också på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden när det gäller försörjningsstöd.

Avdelningar och enheter

Social- och omsorgsförvaltningen består av följande avdelningar:

  • Avdelningen för försörjningsinsatser arbetar med att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd.
  • Avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetar med att utreda, besluta och följa upp insatser för barn, familjer och vuxna som behöver olika former av stöd.
  • Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta arbetar med att utreda, besluta och följa upp insatser för personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver stöd och omsorg.
  • Avdelningen för strategisk verksamhetsutveckling arbetar med att planera, utveckla och genomföra upphandlingar av verksamheter inom vård, stöd och omsorg.
  • Avdelningen för kvalitet och utvärdering arbetar med att följa upp kvalité, avtal och verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Avdelningen ansvarar även för forskning och utveckling (FOU), IT och e-hälsa och planering av framtida vård- och omsorgsboenden

Ledning

Linda Ljungqvist

Social- och omsorgsdirektör Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Linda Ljungqvist

E-post: linda.ljungqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 75

Mikaela Schullström

Tf avdelningschef, avdelningen för försörjningsinsatser Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Mikaela Schullström

E-post: mikaela.schullstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Tina Andersson

Avdelningschef, Individ- och familjeomsorg, avdelning 1 Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Tina Andersson

E-post: tina.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Ulla Salmela Trosell

Avdelningschef, Individ- och familjeomsorg, avdelning 2 Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Ulla Salmela Trosell

E-post: ulla.salmela-trosell@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Lena Brüde

Avdelningschef, avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Lena Brüde

E-post: lena.brude@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Lisa Nylund Kindefors

Avdelningschef strategisk verksamhetsutveckling Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Lisa Nylund Kindefors

E-post: lisa.nylundkindefors@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 12

Susanna Lundstedt

Avdelningschef kvalitet och utvärdering Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Susanna Lundstedt

E-post: susanna.lundstedt@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 38

Rose-Marie Andersson

HR-chef Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Rose-Marie Andersson

E-post: rose-marie.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Nina Brundin

Kommunikationsstrateg Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Nina Brundin

E-post: Nina.Brundin@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Åsa Drange

Ekonomichef Social- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Åsa Drange

E-post: asa.drange@linkoping.se

Telefon: 013-29 46 95

Christer Qvist

Administrativ chef Social- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 013-20 60 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 maj 2019