Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Social- och omsorgsförvaltningen

Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan som ska stödja invånarna till ett hälsosamt och självständigt liv. Förvaltningen styrs och svarar mot social- och omsorgs-, arbetsmarknads- samt äldrenämndens ansvarsområden.

Uppdrag

Social- och omsorgsförvaltningen uppdrag är att

  • möta behov såväl nu som för framtiden
  • möta och bidra till samhällsförändringar utifrån politiska beslut
  • samverka med externa och interna aktörer i välfärdskedjan
  • ta ett helhetsansvar för myndighetsbeslut och insatser gentemot invånare
  • tillhandahålla ändamålsenliga, tillgängliga, kvalitativa och rättssäkravälfärdstjänster inom givna ekonomiska ramar
  • vara en flexibel förvaltning och lärande organisation.

Avdelningar

Social- och omsorgsförvaltningen består av följande avdelningar:

Avdelning barn och unga

Avdelningens uppdrag är att utreda, besluta om och tillgodose insatser inom vård, stöd och omsorg utifrån målgruppens behov samt att driva uppföljnings-, kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på målgruppen.

Inom avdelningen finns ansvar för rekrytering av kontaktpersoner, kontaktfamiljer/stödfamiljer, familjehem och god man till stöd för såväl barn och unga som vuxna. Avdelningen ansvarar också för familjerättsliga frågor.

Avdelning vuxna

Avdelningens uppdrag är att utreda, besluta om och tillgodose insatser inom vård, stöd och omsorg samt ekonomiskt bistånd utifrån målgruppens behov samt att driva uppföljnings-, kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på målgruppen

Inom avdelningen handläggs också boende- och lokalfrågor (utredning, anskaffning, bostadsanpassning, integrationsservice med mera) för samtliga målgrupper det vill säga även barn och unga samt äldre.

Avdelning äldre

Avdelningens uppdrag är att utreda, besluta om och tillgodose insatser inom vård, stöd och omsorg utifrån målgruppens behov samt att driva uppföljnings-, kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på målgruppen.

Staben

Avdelningens uppdrag är förvaltningsgemensam service, ledning och stöd samt sektorsövergripande arbete.

Ledning

Linda Ljungqvist

Social- och omsorgsdirektör Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Linda Ljungqvist

E-post: linda.ljungqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Ulla Salmela Trosell

Avdelningschef avdelning Barn och unga Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Ulla Salmela Trosell

E-post: ulla.salmela-trosell@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Mikaela Schullström

Avdelningschef, avdelning Vuxna Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Mikaela Schullström

E-post: mikaela.schullstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Tina Andersson

Avdelningschef avdelning Vuxna Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Tina Andersson

E-post: tina.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Lisa Nylund Kindefors

Avdelningschef avdelning Äldre Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Lisa Nylund Kindefors

E-post: lisa.nylundkindefors@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Susanna Lundstedt

Biträdande förvaltningschef, avdelningschef Staben Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Susanna Lundstedt

E-post: susanna.lundstedt@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Rose-Marie Andersson

HR-chef Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Rose-Marie Andersson

E-post: rose-marie.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Åsa Drange

Ekonomichef Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Åsa Drange

E-post: asa.drange@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Sofia Åström

Avdelningschef Sektorsövergripande utvecklingsfrågor, Staben Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Sofia Åström

E-post: sofia.lindholm-astrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 11 november 2020