Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Social- och omsorgsförvaltningen

Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan som ska stödja invånarna till ett hälsosamt och självständigt liv. Förvaltningen styrs och svarar mot social- och omsorgs-, arbetsmarknads- samt äldrenämndens ansvarsområden.

Uppdrag

Social- och omsorgsförvaltningen uppdrag är att

 • möta behov såväl nu som för framtiden
 • möta och bidra till samhällsförändringar utifrån politiska beslut
 • samverka med externa och interna aktörer i välfärdskedjan
 • ta ett helhetsansvar för myndighetsbeslut och insatser gentemot invånare
 • tillhandahålla ändamålsenliga, tillgängliga, kvalitativa och rättssäkravälfärdstjänster inom givna ekonomiska ramar
 • vara en flexibel förvaltning och lärande organisation

Avdelningar

Social- och omsorgsförvaltningen består av följande avdelningar:

 • Avdelningen för försörjningsinsatser arbetar med att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd.
 • Avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetar med att utreda, besluta och följa upp insatser för barn, familjer och vuxna som behöver olika former av stöd.
 • Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta arbetar med att utreda, besluta och följa upp insatser för personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver stöd och omsorg.
 • Avdelningen för strategisk verksamhetsutveckling arbetar med att planera, utveckla och genomföra upphandlingar av verksamheter inom vård, stöd och omsorg.
 • Avdelningen för kvalitet och utvärdering arbetar med att följa upp kvalité, avtal och verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Avdelningen ansvarar även för forskning och utveckling (FOU), IT och e-hälsa och planering av framtida vård- och omsorgsboenden

Ledning

Linda Ljungqvist

Social- och omsorgsdirektör Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Linda Ljungqvist

E-post: linda.ljungqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Mikaela Schullström

Tf avdelningschef, avdelningen för försörjningsinsatser Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Mikaela Schullström

E-post: mikaela.schullstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Tina Andersson

Avdelningschef, Individ- och familjeomsorg, avdelning 1 Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Tina Andersson

E-post: tina.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Ulla Salmela Trosell

Avdelningschef, Individ- och familjeomsorg, avdelning 2 Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Ulla Salmela Trosell

E-post: ulla.salmela-trosell@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Ninna Melin

Tf avdelningschef, avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Ninna Melin

E-post: ninna.melin@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Lisa Nylund Kindefors

Avdelningschef strategisk verksamhetsutveckling Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Lisa Nylund Kindefors

E-post: lisa.nylundkindefors@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Susanna Lundstedt

Avdelningschef kvalitet och utvärdering Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Susanna Lundstedt

E-post: susanna.lundstedt@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Rose-Marie Andersson

HR-chef Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Rose-Marie Andersson

E-post: rose-marie.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Nina Brundin

Kommunikationsstrateg Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Nina Brundin

E-post: Nina.Brundin@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Åsa Drange

Ekonomichef Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Åsa Drange

E-post: asa.drange@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Christer Qvist

Administrativ chef Social- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 8 oktober 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: